ESTA Põhja-Eesti piirkonna teemapäev

ESTA Põja-Eesti piirkonna selle aasta esimene teemapäev toimub 24. mail kell 10.00 – 16.30 Tallinna Tugikeskuses JUKS, Kadaka tee 153. Teemapäevale on oodatud nii ESTA liikmed, kui ka huvitatud mitteliikmed.

 

Seekordsel teemapäeval arutleme konfliktide olemuse ja lahendamise võimaluste üle organisatsioonis. Mõtleme kaasa, mida peaks teadma ja kuidas abistada keerukaid nakkushaigusi põdevaid inimesi. Koondame mõtteid, kuidas tugevdada kogukonnatööd, mis on olulised sõlmküsimused ja milline peaks olema toetusraamistik (sh sisend ja ettepanekud Sotsiaalministeeriumile ESF vahendite kasutamiseks antud teemal).

 

PÄEVAKAVA

10.00 Teemapäeva sissejuhatus

10.05 – 12.00 Konfliktide lahendamise meistriklass,  Reelika Turi, (TLÜ psühholoogia magister)

Meistriklassi sisu: konfliktid organisatsioonis, konflikti mõiste ja tüübid, konflikti psühholoogilised põhjused (võimuvõitlused, eelarvamused, haavatud õiglustunne, rollikäitumine, muljejuhtimine jne), konfliktide lahendamine, lepitamine. Lisaks teemade tutvustusele ja arutelule viime läbi ka  konfliktidiagnostika harjutusi.

12.00 – 12.45 Lõuna

12.45 – 14.15 Mida peaks teadma nakkushaigust ((B)hepatiiti, HIV, tuberkuloos) põdeva inimese abistamisel? Katrin Lainessaar, Lääne-Tallinna Keskhaigla Nakkuskliiniku juhtumikorraldusõde

Kuidas märgata infektsiooni tunnuseid inimesel, infektsioonide mõju tegevusvõimele (millised tegevuspiirangud kaasnevad); millega oleks oluline arvestada igapäevaelu ja tööotsingute toetamisel; milliseid soovitusi inimesele anda; mida inimene peaks vältima, millega arvestama; millised on ravivõimalused; õiguslik raamistik, võimalikud piirangud/kohustused nt töötamisel; kuidas ennast kaitsta.

14.15 – 14.30 Väike paus

14.30 – 15.30 – Arutelu, milline peaks olema vabatahtliku- ja kogukonnatöö toetusraamistik. 

Tegemist on ühise aruteluga, kus kõigil on võimalus jagada oma kogemusi kogukonna jõustamise ning hoolekandes vabatahtliku töö toetamise teemadel. Arutleme ja koondame ettepanekud Sotsiaalministeeriumile, millised on olulised lahendamist vajavad küsimused ja võimalikud lahendused vabatahtliku/kogukonnatöö toetamiseks hoolekandes; milliseid tegevusi võiks vabatahtliku/kogukonnatöö toetamiseks rahastada ESF II voorust (avatakse sügisel)?

15.30 – 16.30 Võimalus vaadata ja  tutvuda Tugikeskus JUKS tegevustega.

Palume osalus registreerida hiljemalt 19. maiks veebiaadressil:

https://docs.google.com/forms/d/1VFrahPVmnk3vi2fqdm7lOzc32r1Q-90wr03oyfyDxBM/edit?ts=58ee94b4