ESTA Põhja piirkond valis uue juhatuse

19. mail viidi läbi ESTA Põhja piirkonna üldkoosolek. Tallinna Lastekodu Teraapiakeskuses kohtunud Põhja piirkonna esindajad vaatasid üheskoos üle viimase kolme aasta tegevused piirkonnas ning valisid uue juhatuse.

Viimase kolme aasta jooksul on Põhja piirkonna suurimateks ettevõtmisteks olnud teemapäevade korraldamine. 2020. aastal viidi Tallinna Ülikoolis läbi teemapäev, kus Karmen Toros tutvustas oma ettekandes „Sotsiaaltöö eriala õpetamise arengutest Eestis” 2021 suvel Tallinnas läbiviidavat EASSW rahvusvahelist konverentsi. Teine ettekanne „Loovad lähenemised sotsiaaltöö kliendiga tegutsedes” keskendus sotsiaalvaldkonnas töötavatele spetsialistidele. Töötajate igapäevast tööriistakohvrit rikastati nõuannetega, mis aitavad klientidega paremini kontakti luua ja loodud usaldussuhet hoida.

2021. aastal külastati virtuaalselt Käo Tugikeskust ning Tallinna Lastekodu. Möödunud aastal käsitleti Põhja teemapäeval “Ökosotsiaaltöö – sotsiaaltöö olevik ja tulevik“ hoolekandeasutusi välismaal – nende tegemisi Leedu, Läti ja Hollandi näitel. Hoolekandeasutusi tutvustava loengu viis läbi Tabasalu Pihlakodu juhataja Aule Kikas. Ringkäigu Eesti Kauneima Aia tiitli pälvinud aias ja ökosotsiaaltöö teemalise ettekande tegi ajakirja Sotsiaaltöö tegevtoimetaja Kairiin Nuudi.

Sellele aastal toimus teemapäev 26. jaanuaril, külastati ja viidi läbi virtuaaltuur Põhja-Eesti Pimedate Ühingus.

Pärast tagasivaadet piirkonna kolme aasta tegemistesse valiti Põhjale ka uus juhatus, sest eelmise juhatuse volitused lõppesid selle aasta alguses. Uue juhatuse koosseisu kuuluvad: Annika Rannamets, Eike Käsi, Alina Veimaer ja Kairiin Nuudi. Uue liikmena tõi Veimaer välja, et soovib anda oma panuse ESTA arengustrateegia elluviimisel, et tagada organisatsiooni mõju ja tõhusus. Samuti peab Veimaer oluliseks suhtlus piirkonna liikmetega, et mõista nende vajadusi ja ootusi ning teha seeläbi iga liikme hääl kuuldavaks. Kairiin Nuudi, kes samuti esmakordselt juhatusse valiti, peab oluliseks pakkuda sotsiaalala töötajatele tööalast tuge, soovib toetada nende ühtekuuluvustunnet. Lisaks on Nuudi eesmärgiks pakkuda uusi teadmisi ja vaateid sotsiaaltööle, mis ühtlasi aitaksid kaasa eriala väärtustamisele.

Põhja piirkonna uus juhatus valiti järgnevaks kolmeks aastaks.