ESTA Põhja piirkonna teemapäev „Lähisuhtevägivald – märkamine, tegutsemine ja ennetus“ toimus 18.aprillil Tallinna Puuetega Inimeste Kojas

ESTA Põhja piirkonna teemapäev „Lähisuhtevägivald – märkamine, tegutsemine ja ennetus“ toimus 18.aprillil Tallinna Puuetega Inimeste Kojas.

Lähisuhtevägivalla kasvutrend paneb sotsiaal- ja sidusvaldkondade töötajad sageli raskesse olukorda, sest õige käitumismalli ja metoodika valiku teadmised võivad olla ebapiisavad.

Teemapäev toimus paneeldiskussioonina ja panelistideks olid: Kristel-Liis Kaunismaa Politsei- ja Piirivalveameti teabebüroo teenuste koordinaator, Eda Mölder MTÜ Eluliin juhatuse liige, Lenne Indov Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna ohvriabi põhiteenuste juht ja Anne Haller vägivallaohvrite teenuste arendustiimi ekspert.

Kristel-Liis Kaunismaa, pika staažiga politseiametnik, tõdes, et lähisuhtevägivalla juhtumite arve paraku ei vähene.

Lenne Indov tõi välja, et üle Eesti on 28 ohvriabitöötajat, kes teevad tihedat koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga.  Töö sisu ja eesmärk on ohvri toetamine selliselt, et ta jõuaks iseseisva, vägivallata eluni

Anne Haller omalt poolt rõhutas, et tegelikult oleme Eestis selle teemaga päris kaugele jõudnud ja oskame juba nii märgata kui ohvrit toetada läbi erinevate teenuste. Koostöö ja teenuste arendamine on pidev ja ajas arenev protsess, mille käigus on oluline teavitustöö: märka, tea, oska ohvrit aidata.

Eda Mölder ütles, et MTÜ Eluliin on tegelnud inimeste abistamisega juba aastast 1997, mistõttu võib väita, et neil on olemas hea pilt sellest, mis Eestis tegelikult toimub. MTÜ-l on läbi erinevate projektide palju partnereid, mis annab muuhulgas ka võimaluse teiste kogemustest õppida ja oma teadmisi laiendada. Eda tõi välja, et tänapäev on toonud kaasa uusi vägivalla liike, nagu näiteks süvavõltsingute vägivald, digivägivald, armastuspettus, jt., mis tähendab, et  meil on uued suured väljakutsed vägivallateemadega tegelemisel ja ohvrite abistamisel.

Teemapäeval jäid suurepärase meeskonna moodustanud panelistide mõtetest kõlama järgmised teemad:

 • Vaatame enda sisse, kas me ise saame aru, kus/mis on vägivald.
 • Kodanikuaktiivsus on tunnetuse küsimus – kui olukord on sind häiriv, siis pigem anna sellest teada (helista 112).
 • Lähisuhtevägivalla (LSV) tõendamiseks on oluline koguda kokku kõikvõimalikud märkmed, episoodid, fotod, kirjavahetused, jms, need aitavad ohvrit aidata.
 • Oluline on arendada oskust seada piir enda ja oma partneri vahel, kõik ei ole „meie“, on ka „mina“.
 • Vägivalla ohver on sageli pimestatud ja nägijaks saamine on nii valus, et pigem jätkatakse vanaviisi. Siin on nõustamine olulise tähtsusega, et mõista – see mis minuga toimub, ongi vägivald ja see EI OLE normaalne, see peab lõppema. Sageli ohvrid otsivad olukorrale õigustust, nt ei googelda mitte „vägivaldne suhe“, vaid pigem „turvaline suhe“. Üsna tihti on ohver harjunud andma vastutuse ära partnerile, sest ei taha ise võtta vastutust ja sellega süvendab ebasoovitavat olukorda.
 • Nõustamise oluline eesmärk on ohvri informeerimine. Sõltuvussuhte puhul võib esineda ka tagasilangust ja seepärast on väga oluline hoida ohvriga läbi nõustamiste turvalist suhet.
 • On ääretult oluline, et igal lapsel oleks vähemalt üks turvaline täiskasvanu, keda ta usaldab ja kellega ta saab oma probleemidest rääkida.
 • Aitame lapsevanemal olla lapsevanem, kui ta seda ise ei oska või ei suuda.
 • e-kursused aitavad LSV teemat paremini mõista ja märgata ohvreid ning neid oskuslikumalt abistada. Kursustega saab tutvuda ee  Kursuste kategooria on Sotsiaalvaldkond
 • Kõrge riskiga lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamine (MARAC):

Selleks et abistada kiiresti ja tõhusalt inimesi, kel on kõrge risk kaotada lähisuhtevägivalla tõttu elu või saada raskeid tervisekahjustusi, ja nende peres kasvavaid alaealisi lapsi, kasutatakse Eestis Suurbritannias välja töötatud MARAC-i võrgustikutöö mudelit (Multi-Agency Risk Assessment Conference).

 • Vägivalla teemasid käsiteb ka taskuhääling (podcast) Mis mõttes? (28.episood), mida juhib Marta Pulk.  https://podcast.ee/show/mis-mottes/ . Samuti on järelkuulatav ESTA taskuhäälingu 9.osa, mida juhtis Kadi Kuulpak ning mille teemaks oli märkamine sotsiaalvaldkonnas ja märgatu kontrollimine (ESTA koduleht – Meedia – Sotsiaalhääling).
 • MTÜ Eluliin pakub nii emotsianaalset toetust kui ka psühholoogilist nõustamist (kriisiabi: debriefing-gruppe, EMDR; psühholoogilist rehabilitatsiooni: psühhodünaamilisi gruppe ja individuaalset nõustamist) sotsiaalset nõustamist erinevatele sihtrühmadele (inimkaubandusohvrid, prostitutsiooni kaasatud, sõltuvusega isikud, HIV- positiivsed isikud). ee
 • Ohvriabi telefon on 116006 – pöördu ohvriabisse, kui sa ise või keegi su lähedastest on kannatanud kuriteo, vägivalla või kriisijuhtumi tõttu. Ohvriabisse võid pöörduda ka siis, kui oled näinud, kuidas kedagi teist on halvasti koheldud või on juhtunud õnnetus. Sulle antakse nõu, kui muretsed lähedase pärast või tahad kedagi toetada.
 • Lasteabi telefon on 116111 – Lasteabi pakub laste ja perede aitamiseks ning toetamiseks ööpäevaringset üle-eestilist tasuta nõustamist telefoni ja interneti teel. Pöördujatele antakse nõu ja infot ning neid juhendatakse ja aidatakse abivajava ja hädaohus oleva lapse juhtumites. Töövälisel ajal täidetakse viimaste puhul lastekaitsetöötaja rolli.

Teemapäeva läbiv joon oli KOOSTÖÖ erinevate osapoolte vahel, MÄRKAMISOSKUSE arendamine, ABI OTSIMISE olulisuse rõhutamine ja ühiskonnas igasuguse vägivalla suhtes 0-dolerantsi tekitamine.