ESTA üleskutse

Kutseorganisatsioonina oleme seisukohal, et  enda vaktsineerimine, seades klientide heaolu esikohale, on eetiliselt õige otsus. Asetades tööalased huvid ja ühiskonna ootused ettepoole isiklikust arvamusest, saame anda kindlustunde oma praegustele ja tulevastele klientidele, et oleme antud olukorras kõik võimaliku teinud.

Eriala kutse-eetika seisukohast on keskne küsimus, keda ja kuidas peaks kaitsma laia levikuga ja paljudele sihtgruppidele väga ohtliku COVID-19 viiruse olukorras. Kutse-eetika põhimõtete järgi teenib sotsiaalala töötaja ühiskonna huve, õigustab inimeste usaldust, toetab inimeste õigust heaolule ja väärikale kohtlemisele.

Kutseorganisatsioonina kutsume sotsiaalala töötajaid, kes endiselt kaalutlevad vaktsineerimise vajalikkuse üle, ennast vaktsineerima. Järgime kutse-eetikat ja peame oluliseks haavatavas olukorras olevate inimeste heaolu.

ESTA juhatus koostöös ESTA eetikakomiteega