ESTA uuendas eetikakoodeksit

Novembrikuus kinnitas Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) eetikakomitee uuendatud sotsiaalala töötaja eetikakoodeksi. Eelmine eetikakoodeks võeti vastu 30. novembril aastal 2005 Eesti sotsiaaltöö III kongressil.

ESTA eetikakomitee liige Helen Peeker rääkis, et koodeksi uuendamise vajadus tulenes sellest, et 17. aastaga on nii ühiskond kui ka sotsiaalvaldkond kiirelt arenenud. „Digitehnoloogia areng, sotsiaalmeedia esile tõus ning karmistunud nõuded andmekaitses on vaid mõned näited, mille tõttu nägime eetikakomitees vajadust uuesti mõtestada seni kehtinud eetilisi põhimõtteid,“ selgitas Peeker.

Koodeksi uuendamise käigus tutvus eetikakomitee mitmete erialade eetikakoodeksitega Eestis ja välismaal. Samuti uuriti sotsiaaltöö eetika teemalist kirjandust. „Eetikakoodeksi tööversioonid läbisid kolm kooskõlastusringi. Lisaks viisime oma ala spetsialistide seas läbi arutelusid nii väiksemates kui ka suuremates ringides,“ avas Peeker uuendatud koodeksi valmimise tagamaid. Loodud koodeksist peaks juhinduma iga sotsiaalvaldkonna töötaja ning selgitama sellele toetudes valdkonna eetilisi põhimõtteid abi vajavatele inimestele, nende lähedastele, teiste erialade spetsialistidele ja avalikkusele.

Valdkonna spetsialistide kaasamiseks ja eetikakoodeksi lahti mõtestamiseks korraldas ESTA kaks virtuaalset eetikaseminari, millel osales kokku 60 inimest. „Ühiste arutelude käigus andsid kõneainet sotsiaalvaldkonna juhtumid meedias, väärtuspõhine käitumine sotsiaalmeedias, sotsiaaltöötaja suhtlemine meediaga ning andmekaitsest tulenevad eetilised dilemmad,“ võttis ESTA juhatuse liige Kelli Ilisson veebiseminarid lühidalt kokku. Ta lisas, et seminaridel osalejad andsid oma mõtete ja kogemuste jagamisega kinnituse sotsiaalvaldkonna eetikakoodeksi vajalikkusele.

Eetikakomitee on väga tänulik põhjaliku tagasiside eest ettepanekuid teinud organisatsioonidele, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni liikmetele ja teistele valdkonna spetsialistele, kes andsid oma panuse koodeksi uuendamisse.

Hetkel on uuendatud koodeks leitav ESTA kodulehelt. Paberkandjale jõuab koodeks uue aasta alguses.