Ettekanded

„Kohalikud omavalitsused ja sõjapõgenikud„ ettekanne siin

Mailiis Kaljula – Eesti Linnade ja Valdade Liit


„Sotsiaaltöö pagulaste ja sisserännanutega: lõunapoolkera riikide kogemus“ ingliskeelne ettekanne siin

Serges Claver Nzisabira – lastekaitse- ja sotsiaaltöötaja Burundist


„Turvaline ebakindlus“ ettekanne siin

Phd Dagmar Narusson – Tartu Ülikool, kogukonnatöö lektor


Vabatahtlike kaasamise näide: Päästeameti kogemus“ ettekanne siin

Tagne Tähe – Päästeamet, ohutusjärelevalve osakonna juhataja


“Vaimset heaolu loov Eesti – kriiside kiuste” – ettekanne siin

Phd Merike Sisask – Tallinna Ülikool, sotsiaaltervishoiu professor


TÖÖTUBADE ETTEKANDED:

Siia on koondatud need ettekanded, mida saab teistega jagada.

Töötuba “Vaimse tervise psühhosotsiaalse toe pakkumine sõjapõgenikele.

    • Katrin Aarma, Sotsiaalministeerium, ettekanne siin
    • Natalie Shevchenko, Ukrainast pärit psühholoog, ettekanne siin