Ida piirkonna teemapäev kutse olulisusest 19. novembril 2021

Lugupeetud sotsiaalala töötajad!

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon korraldab ida piirkonnas 19. novembril 2021. aastal sotsiaalala töötajate kutsete teemalise infopäeva „SOTSIAALALA TÖÖTAJATE KUTSE OLULISUS JA TAOTLEMISE VAJALIKKUS“. Teemapäev toimub füüsiliselt Toila Spa Hotelli konverentsikeskuses https://www.toilaspa.ee/

Teemapäeval „Sotsiaalala töötajate kutse olulisus ja taotlemise vajalikkus“ ootame inimesi, kelle igapäeva töös on oluline kutse vajalikkus, kes on kahelnud, kas alustada kutse taotlemise protsessiga või mitte? Teemapäeval räägitakse sotsiaaltöötaja, hooldustöötaja, lastekaitsetöötaja, tegevusjuhendaja, lapsehoidja ja tugiisiku kutsest. Lisaks räägime, miks on meil vaja kvalifitseeritud sotsiaalvaldkonna töötajad toimivas hoolekandesüsteemis?

Teemapäeva kavaga tutvu siin

Teemapäeval on osalemine TASUTA, osalejatele pakume kohvipausi ja lõunasööki ning soovijatele tagatakse tõlge vene keelde.  

Palume registreerida ennast läbi veebivormi http://www.connect.ee/uuring/455956070/ hiljemalt 16. novembriks.

Juhul kui covid viiruse leviku suurenemisega kehtestatakse rangemad piirangud viime teemapäeva üle veebikeskkonda.

NB! Teemapäevale ootame osalejaid, kes on üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud või COVID-19 haiguse läbi põdenud. COVID tõend kehtib koos isikut tõendava dokumendiga. Tõendit ja isikusamasust kontrollitakse enne teemapäevale sisenemist.

Teemapäeva korraldusmeeskond teeb kõik selleks, et oleks tagatud osalejate turvalisus.

Küsimuste korral saate pöörduda Olga Pihlak’i poole telefoni teel 58455103 või kirjutage meili peale olgasugis@gmail.com.


Уважаемые работники социальной сферы!

Эстонская Ассоциация Социальных работников организует 19.ноября 2021 года тематический день “ВАЖНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ХОДАТАЙСТВА КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ” в регионе Ида-Вирумаа. Тематический день пройдёт физически в конференц-зале отеля Toila Spa https://www.toilaspa.ee/.

Для участия в тематическом дне “ВАЖНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ХОДАТАЙСТВА КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ” ожидаются работники, для кого в повседневной работе важно наличие квалификации, но кто всё ещё сомневается начать процесс ходатайства или нет?

В рамках тематического дня расскажем подробнее о квалификации социального работника, работника по уходу, работника по защите детства, руководителя по деятельности, няни и опорного лица. Также расскажем для чего необходимы квалифицированные работники социальной сферы в действующей системе социального обеспечения.

Участие в тематическом дне БЕСПЛАТНОЕ. Для участников организована кофе пауза и обед, а также желающим предоставляется перевод на русский язык. 

Просим зарегистрировать себя через веб-форму http://www.connect.ee/uuring/455956070/ не позднее 16.ноября.

В случае если распространение вируса COVID-19 увеличится и будут приняты более строгие ограничения, то тематический день будет переведен в электронную среду.

NB! На тематический день ожидаем участников, у кого пройдена вакцинация или же кто переболел COVID-19. 

Сертификат COVID действителен вместе с документом, удостоверяющим личность. Справки и личность будут проверяться при входе на мероприятие. 

Команда организаторов тематического дня сделает всё необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность участников.

В случае вопросов обращайтесь к Ольге Пихлак по телефону 58455103 или пишите на электронную почту olgasugis@gmail.com.


Ida piirkonna teemapäeva rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“.