Jõhvis tutvustati Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) QualityRightsi metoodika kasutamise võimalusi sotsiaalteenuste parendamisel

1. märtsil toimus Jõhvis viimane sotsiaalasutuse juhtidele suunatud koolitusseminar “Teekond hea abini- WHO QualityRights e-õppekeskkonna toel”. Jõhvis täiendasid oma teadmisi üheksa sotsiaalteenuseid osutavate asutuse ja/või teenuse juhti kuuest asutusest.

“Sel korral oli osalejate hulgas ka inimesi, kellele oli WHO QualityRights metoodika juba tuttav. Lisaks osalesid viimasel seminaril ka SA Ida-Viru Keskhaigla kvaliteedi osakonna ja sotsiaalteenuste osakonna juhid, kes nägid e-õppekeskkonnas võimalusi viia interaktiivsel viisil inimese õigusi austav ja väärikas lähenemine ka tervishoidu patsiendi käsitlusse ja teenuskultuuri,” vaatas seminarile tagasi läbiviija Katrin Tsuiman. Ta lisas, et Jõhvi seminari tegi veel omapäraseks see, et kohal oli hulgaliselt noori valdkonna juhte, kes olid oma asutustes parema abi osutamiseks uutele ideede avatud,  innukad ja hakkamist täis.

Ida-Virumaa tööjõu ja ka sotsiaaltöö klientide eripära arvestades oli üheks arutelu teemaks ka õppematerjalide tõlkimine venekeelde. Piirkonnas on venekeelse emakeelega nii kogukonnaliikmed, teenuste kasutajaid kui ka tööjõud, kelle jaoks on selle teemalisi teadmisi eesti keeles raske omandada.

Seminari kokkuvõttes tegi Tsuimanile veel head meelt, et juba seminari käigus suhtlesid mõned osalejad oma asutuse juhtkonnaga. Lepiti kokku, et asutusesiseselt tehakse tervele juhtkonnale e-õppekeskkonna tutvustus.

Koolitusseminarid “Teekond hea abini- WHO QualityRights e-õppekeskkonna toel” on seotud sotsiaalministeeriumi ja ESTA strateegilise partnerlusprojekti “Sotsiaalvaldkonna tööjõu toetamine ja eriala arendamine 2022-2024” tegevusega suunal „Inimõiguste ja eetikapõhimõtete järgimise toetamine praktikas“.