Kaheksa mentorit lõpetasid sotsiaalvaldkonna mentorite arenguprogrammi

ESTA viis sel aastal läbi sotsiaalvaldkonna mentorite arenguprogrammi. Programm kestis aprilli keskpaigast kuni juuni alguseni ning osalejateks olid kaheksa kohaliku omavalitsuse taustaga juhti või spetsialisti, kellel on olemas töökogemus täisealiste hoolekande valdkonnas.

Sotsiaalvaldkonna mentorite arenguprogramm koosnes neljast osast: mentorluskoolitus, praktika menteega, kovisioon ehk grupi tagasiside ning individuaalsed kohtumised koolitust läbiviinud mentoritega. Arenguprogrammi koolitajateks olid Katrin Kelder ja Katrin Maack, kes on Eesti Mentorite Koja liikmed ning aktiivselt tegutsevad mentorid ja koolitajad.

Programmis osalejad said esmased teadmised mentorlusest ja mentori rollist ning valmis praktiseerima mentorina. Nendest moodustus ka esimene tugivõrgustik, kes saavad üksteisele mentori rollis toetust pakkuda.

Kõigilt osalejatelt küsiti tagasisidet nii programmi kui ka edasiste tegevuste ja esimeste sammude kohta. Samuti kaardistati, kuidas ESTA saaks mentorlust edasi arendada, millist toetust vajab mentor, et paremini töötada, milline võiks olla mentori töötasu ning milliseid tegevusi võiksid erinevad osapooled läbi viia, et mentorlus paremini toimiks.

Mentorluse programmi eestvedaja Eva Kuslap rääkis, et kõik osalejad jäid programmiga rahule. “Peamiselt kiideti programmi sisu, mis oli kompaktne, kaasahaarav ning täiendas iga osaleja teadmiste pagasit,” sõnas ta. Uutel mentoritel jagus kiidusõnu ka koolitajatale.

Kõik programmi läbinud sotsiaalvaldkonna mentorid on peatselt kättesaadavad ka ESTA mentorite andmebaasis. Valdkonna mentorluse kohta kuuleb lähemalt oktoobrikuus toimuval sotsiaalvaldkonna aastakonverentsil.