Kesk-Eesti piirkonnaga liitus uus juhatuse liige

29. mail pidas Kesk-Eesti piirkond koosoleku, kus arutati selle aasta plaane ning kinnitati ametisse uus juhatuse liige.

Vastavalt koosoleku päevakorrale arutati virtuaalsel kohtumisel esmalt käesoleva aasta plaane. Üksmeelselt lepiti kokku, et juba juunikuus luuakse piirkonna liikmetele eraldi Facebooki grupp, kus vahetult teineteisega jooksvat infot vahetada. Lisaks otsustati, et sügisel korraldatakse vähemalt üks teemapäev ning organiseeritakse piirkonna liikmete füüsiline kokkusaamine. Teemapäeva raames käsitletakse isikukeskse erihoolekande teenusmudeli
rakendamist ja räägitakse erihoolekande tulevikust.

Koosoleku käigus toimusid muudatused ka Kesk-Eesti piirkonna juhatuses. Juhatuse ametikohalt kutsuti tagasi Relika Pedoson. Uue juhatuse liikmena nimetati juhatusse Andra Turro.