Kesk-Eesti teemapäev oli edukas

19. oktoobril kogunesid Paides sotsiaalvaldkonna spetsialistid, et sukelduda uuendatud eetikakoodeksi maailma ja jagada mõtteid valdkonna eetilistest väljakutsetest. Eetikakomitee liikmed Kersti Peterson ja Anne Klettenberg juhtisid seminari, rõhutades tööalaste eetiliste dilemmade olulisust ja julgustades spetsialiste oskama nende keeruliste teemadega tegeleda.

Kogunemisel jagati nii isiklikke kogemusi kui ka laiemaid arutelusid, mis puudutasid meid kõiki. Sotsiaaltöö sisaldab endas sekkumist inimeste eludesse nende kõige haavatavamates olukordades ning sotsiaalalatöötajate kohus on rakendada kutse-eetika põhimõtteid, mis väärtustavad inimeste bioloogilist, psühholoogilist, sotsiaalset, kultuurilist ja vaimset terviklikkust.

ESTA eetikakomitee liikmed on valmis panustama oma aega ja oskusi, et aidata spetsialistidel lahendada igapäevases töös esile kerkivaid eetilisi dilemmasid. Julgustame Teid pöörduma ESTA eetikakomitee poole keerukate olukordade lahendamiseks – saate meiega ühendust aadressil eetikakomitee@eswa.ee.

Kohtumiselt jäi kõlama peamised märksõnad: väärtustage kliente, ennast ja oma kolleege ja maailm saab olema parem paik!