ESTA Põhja piirkonna teemapäev „Lähisuhtevägivald – märkamine, tegutsemine ja ennetus“ toimus 18.aprillil Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (3)