Kogukonna teemapäev

16. mai 2022. aasta toimus veebiseminar „ KOGUKONNA TEEMAPÄEV“. Seminar oli suunatud sotsiaalala praktikutele, juhtidele, arendajatele ja taastujatele ning jätkas 2021.aasta sügisel Taastumise konverentsiga alguse saanud taastumise mõtteviisi ja praktikate tugevdamist Eestis.

Huvi kogukonna teema vastu oli suur ja seminarile oli registreerunud üle 160 inimese eri organisatsioonidest.

Teemapäeval uuriti taastumise võimalikkust kogukondades ning tutvuti põnevate ja inspireerivate algatustega Eestis ja Hollandis. Teoreetilise raami teemale andsid Prof. Jean Pierre Wilken, Utrechti Ülikoolist Hollandis ja Dagmar Narusson, Tartu Ülikoolist.

Jean Pierre Wilken on ka CARe Network president ning Eestis üsna tuntud tugevustele ja taastumisele suunatud CARe metoodika üks autoritest. Jean Pierre Wilken teema, „Kogukond kui taastumise ja heaolu saavutamise paik“, käsitles paradigma muutust, kus inimese ja teenusekeskne toetusmudel on asendumas kogukonnapõhise toetusega ning kuidas märgata ja tugevdada kogukondi ja kogukonna rikkust.

Dagmar Narussoni ettekanne „Kogukonnas peituvate võimaluste märkamine“, keskendus kogukonna mõiste teemale ja tõi välja need alad kogukonnas, kust tasub otsida kogukondade tugevusi. Kogukonna võimaluste varasalve kuuluvad inimeste oskused-anded, paigaga seotud lood-tavad, looduslikud paigad. Toetuskogukonnas peituvaks võimaluseks on märgata inimeste kogemusi-lugusid ning pakkuda vastastikku tuge. Kogukond on ressursside oaas.

Hollandi näidet kogukonnatööst jagas Tukkie Tuk, ühes Hollandi linnas tegutsev kogukonnatöötaja. Ta on töötanud aastakümneid ühes kogukonnas ja tema kontor on tema jalgratas. Ta liigub pidevalt ringi, märkab, koputab ustele ja suhtleb inimestega.  Kui ta märkab abivajajat, siis seob ta inimese organisatsiooniga, kes saab abi pakkuda või aidata lahendust leida.

Videolugu „Mixed housing“ tutvustas põnevat elamute arenduse tüüpi. Hollandis rajatakse maju ja  kvartaleid, kus saab üürida endale korteri, seejuures pooltes korterites neis majades elavad nn haavatamas olukorras inimesed, nt erinevast rahvusest, keerulise terviseolukorraga inimesed. Elatakse tavalist elu, kuid majades on ühisruumid, kus saab koos süüa teha ja aega veeta. Vahel elavad ühes korteris koos tudeng ja eakas; tudengil on soodne üür, kuna ta panustab teisel viisil, nt eakat naabrit igapäevaste asjadega aitamisel. Põnevad lahendused, mis on levimas Euroopas, Kanadas, USAs ja mujal. Ehk ühel hetkel ka Eestis.

Inspireerivaid näiteid Eestist jagasid Tori ja Laimjala kogukonna inimesed. Tori vallast – juuksur, kes on võtnud praktikale psüühilise erivajadusega inimese, kes unistab juuksuri ametist, muuseumitöötaja, kes viib läbi erivajadusega inimeste vestlusringe ning  Tori abivallavanem, Priit Ruut, kes on panustanud kogukonna tugevdamisse ning kogukonna ja abivõimaluste sidumisse.

Laimjala tegemisi tutvustas kogukonna hing Nooda Mare ehk Mare Kallas, kes on koostanud „Laimjala maitsete“ raamatu, algatanud ja teostanud bussipaviljoni taimeaabitsa projekti, kus saab kohalikke taimi tundma õppida.  Ta on tõmmanud kaasa kohalikud, kes saavad ettevõtmiste juures oma andeid ja tugevusi rakendada.

Põnevad teemad jätkusid töötubades, otsides vastuseid küsimustele: kes on kogukonna ankrud, kuidas taastujate toetuskogukondi märgata ja tugevdada, mida me mõtleme kogukonna all, kuidas märgata kogukonna rikkust ja kust alustada.

Veebiseminar on järelvaadatav https://www.youtube.com/watch?v=8p72lPaBKU4&t=1114s

Teemapäev oli korraldatud taastumiste edendavate organisatsioonide koostöös: Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing (EPRÜ), Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA), Eesti Töötukassa, CARe Eesti kogukond, Tartu Ülikool ja CARe Network.  Veebiseminari toetas Sotsiaalministeerium.

Kohtumiseni järgmisel taastumise kogukonna teemapäeval – sügisel.

Loo kirjutas: Triin Vana, taastumise kogukonna liige ja eestvedaja