Kohalike omavalitsuste sotsiaaljuhtide esimene lend lõpetas arenguprogrammi

Kohalike omavalitsuste sotsiaaljuhtide esimene lend lõpetas arenguprogrammi

16.mail lõppes arenguprogrammi viimane moodul ning kõik arenguprogrammis osalejad said pidulikult tõendi arenguprogrammi läbimise kohta.

Foto: Simone Epro

Kohalike omavalitsuste sotsiaaljuhtide arenguprogramm alustas 18.oktoobril 2023 ning kestis kuni 16.maini 2024.  Arenguprogrammis osales 20 KOV sotsiaalvaldkonna juhti üle kogu Eesti. Arenguprogrammi vedas ESTA lõuna piirkonna juhatuse liige Simone Epro.  

Arenguprogrammis oli kokku viis kahepäevast moodulit, erinevate kaasahaaravate teemadega ning eriilmelistes Eestimaa imelistes asukohtades.  

I moodulis, mis toimus Tallinnas, sai ammutatud teadmisi meediaga suhtlemisest, tõenduspõhisest sotsiaaltööst ja strateegilisest juhtimisest.  

II moodul, mis toimus Haapsalus, keskendus koostööle riigiasutustega eelarve, järelevalve, projektide ning riiklike arengukavade vaates.  

III moodulis kogunesime Kesk-Eestis Toosikannu Puhkekeskuses, kus fookuses oli võrgustiku- ja kogukonnatöö, innovaatiline juhtimine ning edukas koosloome partneritega.  

IV moodul viis meid Läänemaale Ojako puhkekeskusesse, seal arutleti ühiselt eetiliste dilemmade üle, õpiti, kuidas meeskonda inspireerida ja eest vedada ning saime teadmisi sotsiaalvaldkonna ennetustegevustest, perekonna- ja inimõigustest ning kriisijuhtimisest.  

V ehk viimane moodul tõi meid Saka mõisa, kus koolitajad jagasid oma teadmisi mentorlusest, koosolekute korraldamisest, sotsiaalhoolekande kvaliteedi teemadel ning saime inspireeritud enesearengu, motivatsiooni ja väärtuste kontekstis, millega juhid igapäevaselt meeskondi juhtides kokku puutuvad. Boonusena oli viimasel päeval vestlusring Marina Kaljurannaga, kes jagas meiega oma karjääriteekonda, väljakutseid diplomaadi töös ja enesehoiunippe – üheks enesehoiunipiks peab Marina kriminaalromaanide lugemist lennureisidel ning head ajaplaneerimist.

Foto: Simone Epro

Sotsiaalvaldkonna juhtide grupp moodustas selle aja jooksul tugeva ja ühtse meeskonna.Õpiti üksteist tundma, loodi tööalaselt olulisi kontakte ning ühiselt lepiti isegi kokku lõpupildi tegemiseks dresscode. Kes pilti vaatab, saab aru, mis värvigamma osutus valituks. Lisaks otsustati ühiselt selliste koosviibimistega jätkata ning paika sai ka teema eest vastutav inimene.  

Loodame, et nüüd kui 1.lend KOV sotsiaaljuhte on arenguprogrammi läbinud, leiame võimaluse arenguprogrammiga jätkata, sest programmis osalejad on öelnud, et see on väga suur väärtus, kui tulevad kokku sama valdkonna inimesed, kes saavad nii uusi teadmisi kui ka oma igapäevakeskkonnast välja ning omavahel jagada rõõme ja muresid.  

KOV sotsiaaljuhtide piltootprogrammi rahastati Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse vahenditest.