Kongressi ettekanded

Suur saal.

Poliitika raja muutumine Eesti sotsiaalhoolekandes: viimase saja aasta kogemus. Jüri Kõre.

Valimiste aasta: millele peaks mõtlema? Anu Toots.

Haldusreformi mõju kohaliku omavalitsuse sotsiaaltööle. Eveli Lilleoja.

Kohalike omavalitsuste võimalused sotsiaalse kaitse rahastamisel. Andrus Jõgi.

Kongressi kokkuvõte. Eike Käsi.

Sektsioon 1: Lastekaitse.

Lastekaitse Liidu arengulugu. Tõnu Poopuu.

Vajadus ennetuse tõhustamiseks Eestis. Ain Peil.

Õiguskantsler kui laste õiguste edendaja. Andres Aru.

Sektsioon 2: Pikaajaline hooldus. Puuetega inimeste elukaare poliitika.

Norra kogemused hoolekandes: kasulikke ideid Eesti jaoks? Riina Kiik.

Erivajadustega inimeste poliitika põhimõtete ja abistamise kaasajastamine. Signe Riisalo.

Eakate pikaajalise hoolduse süsteemi poole. Häli Tarum.

Psüühilise erivajadusega inimene iseseisvalt kogukonnas. Liina Lanno.

Integreeritud õendus- ja hooldusabi Räpina Haiglas 2001-2018. Miia-Kersti Sultsmann.

Sektsioon 3: Sotsiaaltöö kogukonnas.

Sotsiaaltöö kogukonnas. Valter Parve.

Sektsioon 4: Teadmistepõhine sotsiaaltöö.

Praktika-uurimus-teooria vastastikune seotus sotsiaaltöös. Judit Strömpl.

Ülikooli vastutus ja võimalused teadmistepõhise sotsiaaltöö arendamisel. Marju Medar.

Horizon2024 projekti kogemusest praktikuna. Kadri Kangro.

Kui praktikast kasvab välja uurimis- ja arendusvajadus. Kadri Vilgats.

Teadmispõhine poliitikakujundamine sotsiaaltööga seotult. Airi Mitendorf.

Sektsioon 5: Tuleviku sotsiaaltöö.

Sotsiaaltöö – kus me oleme ja kuhu läheme? Rait Kuuse.

Sotsiaalhoolekanne tööampsudena – kes sellest võidavad ja kuidas? Brit Kerbo.

Kuidas me PAIKneme? Viljandi kogukonna koos loomine. Kairi Nool.

Connected Health klaster – innovatsiooni ökosüsteemi arendaja tervishoius. Kitty Kubo.