Konkurss parimate sotsiaalvaldkonna töötajate tunnustamiseks

ESTA kuulutab välja konkursi parimate sotsiaalvaldkonna töötajate tunnustamiseks.

 

Tunnustused antakse välja järgmistes kategooriates:

 • elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas,
 • aasta sotsiaaltöötaja 2017,
 • aasta lastekaitsetöötaja 2017,
 • aasta tegevusjuhendaja 2017,
 • aasta hooldustöötaja 2017,
 • aasta hoolekandeasutuse juht 2017,
 • parim sotsiaaltöö koolituse lektor 2017,
 • parim sotsiaaltöö praktikajuhendaja 2017,
 • parim sotsiaaltöötaja koostööpartner 2017,
 • parim sotsiaalala uurimistöö autor 2017,
 • parim sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik 2017,
 • aasta ESTA liige 2017.

Kandidaatide esitamiseks palume tutvuda kandidaatidele esitatavate nõuetega ja täita kandidaadi esitamise vorm. Kandidaat esitada tunnustamisele ühes kategoorias. Palume võimalusel lisada kandidaadi foto.

Nõuded kandidaatidele

Kandidaadi esitamise vorm

Taotlused saata hiljemalt 20. veebruariks 2018 e-posti aadressile eswa@eswa.ee. Hiljem laekunud taotlusi vastu ei võeta.

Aunimetuse saajad valivad kandidaatide seast välja ESTA volikogu ja Sotsiaalkindlustusameti esindaja. Vajadusel võib jätta mingis kategoorias aunimetuse välja andmata. Kõiki esitatud kandidaate tunnustatakse tänukirjaga.

Tunnustamine toimub 20. märtsil 2018  rahvusvahelise sotsiaaltöö päeva tähistamise pidulikul üritusel Türi Kultuurikeskuses.