Kutse andmine

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonil on sotsiaalhoolduse kutseala, lapsehoiuteenuse kutseala ja sotsiaaltöötaja kutsete andja õigused vastavalt Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu 19.04.2018 koosoleku otsusele nr 9 ning võlanõustaja kutse andja õigused vastavalt Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu 12.04.2017 otsusele nr 5.