Hooldustöötaja

Taotluse esitamine

Taotlus koos nõutavate dokumentidega esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile hooldustootaja@eswa.ee või saata posti teel aadressile

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
BOX 140
Pallasti 28
10502 TALLINN

Ümbrikule palume kirjutada märgusõna „Hooldustöötaja kutse andmine“.

Kutse taotlemise hind on 100 eurot, taastõendamise hind 50 eurot, kutseõppeasutuse lõpetamisel 58 eurot. Korduseksami hinnad on järgmised: eneseanalüüs 45 eurot, rühmavestlus 50 eurot. Etapiviisilist hindamist on võimalik läbi viia ühe aasta jooksul arvestades kutsekomisjoni otsuse tegemisest taotlejale kutse mitteandmise kohta.
Tasumine toimub dokumentide laekumise järel Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.
NB! Töötukassa kinnitused palume saata aadressile hooldustootaja@eswa.ee

Kutsekomisjoni koosseis

 • Terje Kraanvelt (kutsekomisjoni esimees) – Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda
 • Iris Meristo (kutsekomisjoni aseesimees) – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
 • Jaanika Luus – Koduhoolduskeskus Certis
 • Erika Pärnala- Eesti Õdede Liit, hooldustöötajate seltsing
 • Merike Kravets – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
 • Kaie Piiskop – SA Innove

II voor 2019

 • Dokumentide vastuvõtt 23.-29.09.2019
 • Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega toimub:
 • 23.11.2019 Pärnus  (kui on üle kümne taotleja; Pärnu Kutsehariduskeskuses, Niidupargi 12).
 • 25., 26., 27.11.2019 Tallinnas (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Kännu 67) ja
 • 28., 29., 30. 11.2019 Tartus (kui on üle kümne taotleja; Reiting Koolituskeskuses, Kastani 39).
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 03.12.2019 Kristiine Tegevuskeskuses.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

I voor 2020

 • Dokumentide vastuvõtt 23.-29.03.2020.
 • Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega toimub
 • 25., 26., 27. mai Tallinnas (Tallinna Tervishoiu  Kõrgkool, Kännu 67) ja
 • 28., 29., 30. mai Tartus (Kastani 39).
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks ….. Kristiine Tegevuskeskuses.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.