Hooldustöötaja

Taotluse esitamine

Taotlus koos nõutavate dokumentidega esitada AINULT digitaalselt allkirjastatuna aadressile hooldustootaja@eswa.ee.

Kutse taotlemise hind on 100 eurot, taastõendamise hind 50 eurot, kutseõppeasutuse lõpetamisel 58 eurot. Korduseksami hinnad on järgmised: eneseanalüüs 45 eurot, rühmavestlus 50 eurot. Etapiviisilist hindamist on võimalik läbi viia ühe aasta jooksul arvestades kutsekomisjoni otsuse tegemisest taotlejale kutse mitteandmise kohta.
Tasumine toimub dokumentide laekumise järel Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.
NB! Töötukassa kinnitused palume saata aadressile hooldustootaja@eswa.ee

Kutsekomisjoni koosseis

 • Terje Kraanvelt (kutsekomisjoni esimees) – Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda
 • Iris Meristo (kutsekomisjoni aseesimees) – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
 • Jaanika Luus – Koduhoolduskeskus Certis
 • Erika Pärnala- Eesti Õdede Liit, hooldustöötajate seltsing
 • Merike Kravets – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
 • Kaie Piiskop – SA Innove

I voor 2020

 • Dokumentide vastuvõtt 23.-29.03.2020.

Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega toimub:

 • 15. ja 17. juunil Tallinnas Kristiine Tegevuskeskuses, Sõpruse pst 5;
 • 19. ja 20. juunil Tartus Koolitsuskeskus Reiting ruumides, Kastani 39.

Kutsekomisjoni koosolek kutsete andmise otsustamiseks I voorus

04.06.2020 kell 15.00 Kristiine Tegevuskeskuse, Sõpruse pst 5.

Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

II voor 2020

 • Dokumentide vastuvõtt 21.-27.09.2020.
 • Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega toimub
 • 20, 21.11.2020 Pärnus, Pärnu Kutsehariduskeskus, Niidupargi 12.
 • 23, 24, 25.11.2020 Tallinnas, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Kännu 67.
 • 26,27,28.11.2020 Tartus, Kastani 39 .
 • Kutsekomisjoni koosolek kutsete andmise otsustemiseks 03.12.2020
  Kristiine Tegevuskeskus, Sõpruse pst 5.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.