Lapsehoidja

Taotluse esitamine

Hindamise korraldus on muutunud:

 • Eneseanalüüsi esitamist ja kaitsmist hindamisvooruna enam ei toimu, selle asemel tuleb taotlejal lahendada suuliselt situatsioonülesanne;
 • Uuenenud on dokument VÕTA kord ning lisatud VÕTA rakendamine taastõendajale;
 • Testi kordamisküsimustesse lisandusid lapsehoidja, tase 5 küsimused.

Taotlus koos nõutavate dokumentidega esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile lapsehoidja@eswa.ee.

Kutse taotlemise hind on 115 eurot, kutseõppe lõpetamisel 32 eurot ja kutse taastõendamisel 50 eurot.
Korduseksami hinnad on järgmised: test 50 eurot, situatsioonülesande lahendamine 40 eurot.

Etapiviisilist hindamist on võimalik läbi viia ühe aasta jooksul arvestades kutsekomisjoni otsuse tegemisest taotlejale kutse mitteandmise kohta.

Tasumine toimub dokumentide laekumise järel Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

Taotlused kutse andmise tasu maksmiseks Eesti Töötukassa poolt esitab töötukassale kutse andja. Palume taotlejatel:

 • Töötukassa konsultandiga kokku leppida töötukassa poolt tasumine.
 • Märkida avalduses vastavas lahtris kindlasti töötukassa osakond.

Kutsekomisjoni koosseis

 • Kristin Varm (kutsekomisjoni esimees) – Lapsehoidjate Kutseliit
 • Sole-Riin Sepp  (kutsekomisjoni aseesimees) – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
 • Hille Ilves – Eesti Linnade ja Valdade Liit
 • Sirje Siilbek – OÜ Pihel
 • Piret Tamme – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
 • Janne Liidik – Ridiradiralla OÜ

I voor 2020

I VOOR LÕPPENUD!

TÄHELEPANU, AJAKAVA ON MUUTUNUD!

 • VÕTA taotluste vastuvõtt 17.04-26.04.2020 (Esitab taotleja, kellel on mõni eeltingimus täitmata)
 • Dokumentide vastuvõtt 27.04-17.05.2020
 • Hindamine:
  • 4.06.2020 Tartus Struve 1
  • 5.06.2020 Tallinnas Majaka 2
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 11.06.2020
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

I VOORU HINDAMISTULEMUSED

Protokoll Tartu 4.06.2020

Protokoll Tallinn 5.06.2020 tase 4

Protokoll Tallinn 5.06.2020 tase 5

II voor 2020

 • VÕTA taotluste vastuvõtt 2.10-11.10.2020 (Esitab taotleja, kellel on mõni eeltingimus täitmata).
 • Dokumentide vastuvõtt 12.10-01.11.2020
 • Hindamine 11.12.2020 Tallinnas ja 12.12.2020 Tartus.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 17.12.2020
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

2021 aasta voorud

I voor II voor
VÕTA dokumentide vastuvõtt (esitab taotleja, kellel on mõni eeltingimus täitmata) 26.03-04.04.2021 8.10-17.10.2021
Dokumentide vastuvõtt 5.04-25.04.2021 18.10-07.11.2021
Hindamine
Tallinn 28.05.2021 10.12.2021
Tartu 29.05.2021 11.12.2021
Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 3.06.2021 16.12.2021