Lapsehoidja

Taotluse esitamine

Taotlus koos nõutavate dokumentidega esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile lapsehoidja@eswa.ee.

Kutse taotlemise hind on 115 eurot, kutseõppe lõpetamisel 32 eurot ja kutse taastõendamisel 50 eurot.
Korduseksami hinnad on järgmised: eneseanalüüs 30 eurot, test 50 eurot, vestlus 40 eurot. Etapiviisilist hindamist on võimalik läbi viia ühe aasta jooksul arvestades kutsekomisjoni otsuse tegemisest taotlejale kutse mitteandmise kohta.

Tasumine toimub dokumentide laekumise järel Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

Taotlused kutse andmise tasu maksmiseks Eesti Töötukassa poolt esitab töötukassale kutse andja. Palume taotlejatel:

 • Töötukassa konsultandiga kokku leppida töötukassa poolt tasumine.
 • Märkida avalduses vastavas lahtris kindlasti töötukassa osakond.

Kutsekomisjoni koosseis

 • Kristin Varm (kutsekomisjoni esimees) – Lapsehoidjate Kutseliit
 • Hille Ilves (kutsekomisjoni aseesimees) – Eesti Linnade Liit
 • Sirje Siilbek – OÜ Pihel
 • Sole-Riin Sepp – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
 • Piret Tamme – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
 • Janne Liidik – Ridiradiralla OÜ

I voor 2020

 • VÕTA taotluste vastuvõtt 13.03-22.03.2020.
 • Dokumentide vastuvõtt 23.03-12.04.2020
 • Hindamine 22.05.2020 Tallinnas ja 23.05.2020 Tartus.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 29.05.2020
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

II voor 2020

 • VÕTA taotluste vastuvõtt 2.10-11.10.2020.
 • Dokumentide vastuvõtt 12.10-01.11.2020
 • Hindamine 11.12.2020 Tallinnas ja 12.12.2020 Tartus.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 17.12.2020
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.