Lapsehoidja

Kutseeksami tulemused 2022 I voor

Taotluse esitamine

Juhime tähelepanu, et kutse taotlemisel on vähemalt keskharidus nõutud ja hindamine viiakse läbi üksnes eesti keeles!

VAATA, KUIDAS JA MIS JÄRJEKORRAS KUTSET TAOTLEDA SIIN

Taotlus koos nõutavate dokumentidega esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile lapsehoidja@eswa.ee.

ESTA on arendamas sügiseseks vooruks e-halduskeskkonda, mille kaudu hakkab toimuma dokumentide vastuvõtt! (infot anname jooksvalt)

Hindamised toimuvad veebis (Zoom)!

Kutse taotlemise hind on 115 eurot, kutseõppe lõpetamisel 32 eurot ja kutse taastõendamisel 50 eurot.
Korduseksami hinnad on järgmised: test 50 eurot, situatsioonülesande lahendamine 40 eurot.

Etapiviisilist hindamist on võimalik läbi viia ühe aasta jooksul arvestades kutsekomisjoni otsuse tegemisest taotlejale kutse mitteandmise kohta.

Tasumine toimub dokumentide laekumise järel Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

Taotlused kutse andmise tasu maksmiseks Eesti Töötukassa poolt esitab töötukassale kutse andja. Palume taotlejatel:

  • Töötukassa konsultandiga kokku leppida töötukassa poolt tasumine.
  • Märkida avalduses vastavas lahtris kindlasti töötukassa osakond.

Kutsekomisjoni koosseis

  • Kristin Varm (kutsekomisjoni esimees) – Lapsehoidjate Kutseliit
  • Sole-Riin Sepp  (kutsekomisjoni aseesimees) – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
  • Hille Ilves – Eesti Linnade ja Valdade Liit
  • Sirje Siilbek – OÜ Pihel
  • Piret Tamme – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  • Janne Liidik – Ridiradiralla OÜ

2022 II voor

Dokumentide  (sh VÕTA taotluste) vastuvõtt 24.10-13.11.2022
Hindamine 8.12-9.12.2022 veebis (Zoom)
Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 16.12.2022

Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi!