Lapsehoidja

Kutseeksami tulemused 2022 II voor

Taotluse esitamine

Dokumentide vastuvõtt toimub üksnes läbi taotluskeskkonna “Spoku”:

Lapsehoidja, tase 4 kutse taotlemine: SIIN

Lapsehoidja, tase 5 kutse taotlemine: SIIN

Taotlejal tuleb sisselogimiseks kasutada autentimisvahendit (ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID). Taotluskeskkonnas täidab taotleja avalduse ning laeb üles nõuetekohased dokumendid.

Juhime tähelepanu, et kutse taotlemisel on vähemalt keskharidus nõutud ja hindamine viiakse läbi üksnes eesti keeles!

VAATA, KUIDAS JA MIS JÄRJEKORRAS KUTSET TAOTLEDA SIIN

Kutse taotlemise hinnad:

 • kutse taotlemise hind on 155 eurot
 • kutseõppe lõpetamisel 38 eurot
 • kutse taastõendamisel 70 eurot.

Korduseksami hinnad on järgmised:

 • test 60 eurot
 • situatsioonülesande lahendamine 60 eurot.

Etapiviisilist hindamist on võimalik läbi viia ühe aasta jooksul arvestades kutsekomisjoni otsuse tegemisest taotlejale kutse mitteandmise kohta.

Tasumine toimub dokumentide laekumise järel Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

Taotlused kutse andmise tasu maksmiseks Eesti Töötukassa poolt esitab töötukassale kutse andja. Palume taotlejatel:

 • Töötukassa konsultandiga kokku leppida töötukassa poolt tasumine.
 • Märkida avalduses vastavas lahtris kindlasti töötukassa osakond.

Kutsekomisjoni koosseis

 • Piret Tamme (esimees) – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
 • Sole-Riin Sepp  (kutsekomisjoni aseesimees) – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
 • Kristi Stahl – Eesti Lastehoidude Liit
 • Hille Ilves – Eesti Linnade ja Valdade Liit
 • Sirje Siilbek – OÜ Pihel
 • Janne Liidik – Ridiradiralla OÜ

2023 I voor

 • Dokumentide (sh VÕTA taotluste) vastuvõtt:  17.04-7.05.2023
 • Hindamine:  31.05-1.06.2023 (veebi vahendusel)
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks: 9.06.2023

Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi!

2023 II voor

 • Dokumentide (sh VÕTA taotluste) vastuvõtt: 23.10-12.11.2023
 • Hindamine: 7.12-8.12.2023 (veebi vahendusel)
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks: 15.12.2023

Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi!