Lapsehoidja

Kutseeksami tulemused 2023 I voor

07.12 ja 08.12.23 hindamiste tulemused:

I komisjoni tulemused

II komisjoni tulemused

Taotluse esitamine

Dokumentide vastuvõtt toimub üksnes läbi taotluskeskkonna “Spoku”:

Lapsehoidja, tase 4 kutse taotlemine: SIIN

Lapsehoidja, tase 5 kutse taotlemine: SIIN

Taotlejal tuleb sisselogimiseks kasutada autentimisvahendit (ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID). Taotluskeskkonnas täidab taotleja avalduse ning laeb üles nõuetekohased dokumendid.

Juhime tähelepanu, et kutse taotlemisel on vähemalt keskharidus nõutud ja hindamine viiakse läbi üksnes eesti keeles!

VAATA, KUIDAS JA MIS JÄRJEKORRAS KUTSET TAOTLEDA SIIN

Kutse taotlemise hinnad:

 • kutse taotlemise hind on 155 eurot
 • kutseõppe lõpetamisel 38 eurot
 • kutse taastõendamisel 70 eurot.

Korduseksami hinnad on järgmised:

 • test 60 eurot
 • situatsioonülesande lahendamine 60 eurot.

Etapiviisilist hindamist on võimalik läbi viia ühe aasta jooksul arvestades kutsekomisjoni otsuse tegemisest taotlejale kutse mitteandmise kohta.

Tasumine toimub dokumentide laekumise järel Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

Taotlused kutse andmise tasu maksmiseks Eesti Töötukassa poolt esitab töötukassale kutse andja. Palume taotlejatel:

 • Töötukassa konsultandiga kokku leppida töötukassa poolt tasumine.
 • Märkida avalduses vastavas lahtris kindlasti töötukassa osakond.

Kutsekomisjoni koosseis

Tööandjate esindajad:

 • Mari-Epp Täht – Eesti Linnade ja Valdade Liit
 • Sirje Siilbek – OÜ Pihel

Töötajate/spetsialistide esindajad:

 • Mari Kummer – Eesti Lastehoidude Liit
 • Sole-Riin Sepp – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon

Koolitajate esindajad:

 • Piret Tamme – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
 • Janne Liidik – OÜ Ridiradiralla
 • Kati Välbe – Koolituskeskus Luwi

2024 I voor

 • Dokumentide (sh VÕTA taotluste) vastuvõtt: 18.04-30.04.2024
 • Hindamine: 23.05.2024 ja 24.05.2024 (veebi vahendusel)
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks: 31.05.2024

Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi!

2024 II voor

 • Dokumentide (sh VÕTA taotluste) vastuvõtt: 14.10-3.11.2024
 • Hindamine: 28.11.2024 ja 29.11.2024 (veebi vahendusel)
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks: 6.12.2024

Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi!