Lapsehoidja

Taotluse esitamine

Taotlus koos nõutavate dokumentidega esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile lapsehoidja@eswa.ee.

Kutse taotlemise hind on 115 eurot, kutseõppe lõpetamisel 32 eurot ja kutse taastõendamisel 50 eurot.
Korduseksami hinnad on järgmised: test 50 eurot, situatsioonülesande lahendamine 40 eurot.

Etapiviisilist hindamist on võimalik läbi viia ühe aasta jooksul arvestades kutsekomisjoni otsuse tegemisest taotlejale kutse mitteandmise kohta.

Tasumine toimub dokumentide laekumise järel Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

Taotlused kutse andmise tasu maksmiseks Eesti Töötukassa poolt esitab töötukassale kutse andja. Palume taotlejatel:

  • Töötukassa konsultandiga kokku leppida töötukassa poolt tasumine.
  • Märkida avalduses vastavas lahtris kindlasti töötukassa osakond.

Kutsekomisjoni koosseis

  • Kristin Varm (kutsekomisjoni esimees) – Lapsehoidjate Kutseliit
  • Sole-Riin Sepp  (kutsekomisjoni aseesimees) – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
  • Hille Ilves – Eesti Linnade ja Valdade Liit
  • Sirje Siilbek – OÜ Pihel
  • Piret Tamme – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  • Janne Liidik – Ridiradiralla OÜ

I VOOR 2021

 I VOOR
VÕTA dokumentide vastuvõtt (esitab taotleja, kellel on mõni eeltingimus täitmata) 26.03-04.04.2021
Dokumentide vastuvõtt 5.04-25.04.2021
Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega
Tallinn 3.06 ja 4.06
Tartu 5.06
Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 10.06.2021

Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

EKSAMITULEMUSED

3.06.21 Tallinn_tulemused

4.06.2021 Tallinn_tulemused_Igrupp

4.06.2021 Tallinn_tulemused_II grupp

5.06.2021_Tartu_tulemused_I grupp

5.06.2021_Tartu_tulemused_II grupp

II VOOR 2021

II voor
VÕTA dokumentide vastuvõtt (esitab taotleja, kellel on mõni eeltingimus täitmata) 8.10-17.10.2021
Dokumentide vastuvõtt 18.10-07.11.2021
Hindamine
Tallinn 10.12.2021
Tartu 11.12.2021
Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 16.12.2021

Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.