Lapsehoidja

Taotluse esitamine

Taotlus koos nõutavate dokumentidega esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile lapsehoidja@eswa.ee.

Kutse taotlemise hind on 115 eurot, kutseõppe lõpetamisel 32 eurot ja kutse taastõendamisel 50 eurot.
Korduseksami hinnad on järgmised: eneseanalüüs 30 eurot, test 50 eurot, vestlus 40 eurot. Etapiviisilist hindamist on võimalik läbi viia ühe aasta jooksul arvestades kutsekomisjoni otsuse tegemisest taotlejale kutse mitteandmise kohta.

Tasumine toimub dokumentide laekumise järel Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

Taotlused kutse andmise tasu maksmiseks Eesti Töötukassa poolt esitab töötukassale kutse andja. Palume taotlejatel:

 • Töötukassa konsultandiga kokku leppida töötukassa poolt tasumine.
 • Märkida avalduses vastavas lahtris kindlasti töötukassa osakond.

Kutsekomisjoni koosseis

 • Kristin Varm (kutsekomisjoni esimees) – Lapsehoidjate Kutseliit
 • Hille Ilves (kutsekomisjoni aseesimees) – Eesti Linnade Liit
 • Sirje Siilbek – OÜ Pihel
 • Sole-Riin Sepp – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
 • Piret Tamme – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
 • Janne Liidik – Alu Rahvaõpistu

II voor 2019

 • VÕTA taotluste vastuvõtt 05.-14.04.2019.
 • Dokumentide vastuvõtt 15.04.-12.05.2019.
 • Hindamine 14.06.2019 Tallinnas (Majaka 2 algus kell 11.00).
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 20.06.2019.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

III voor 2019

 • VÕTA taotluste vastuvõtt 04.-13.10.2019.
 • Dokumentide vastuvõtt 14.10.-10.11.2019.
 • Hindamine 13.12.2019 Tallinnas ja 14.12.2019 Tartus.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 19.12.2019.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.