Lapsehoidja

Kutse saajad II voor

Taotluse esitamine

VAATA, KUIDAS JA MIS JÄRJEKORRAS KUTSET TAOTLEDA SIIN

Taotlus koos nõutavate dokumentidega esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile lapsehoidja@eswa.ee.

Hindamised toimuvad veebis (Zoom)!

Vene keeles kutseeksami läbiviimine toimub üksnes VÕTA korra alusel.

Kutse taotlemise hind on 115 eurot, kutseõppe lõpetamisel 32 eurot ja kutse taastõendamisel 50 eurot.
Korduseksami hinnad on järgmised: test 50 eurot, situatsioonülesande lahendamine 40 eurot.

Etapiviisilist hindamist on võimalik läbi viia ühe aasta jooksul arvestades kutsekomisjoni otsuse tegemisest taotlejale kutse mitteandmise kohta.

Tasumine toimub dokumentide laekumise järel Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

Taotlused kutse andmise tasu maksmiseks Eesti Töötukassa poolt esitab töötukassale kutse andja. Palume taotlejatel:

  • Töötukassa konsultandiga kokku leppida töötukassa poolt tasumine.
  • Märkida avalduses vastavas lahtris kindlasti töötukassa osakond.

Kutsekomisjoni koosseis

  • Kristin Varm (kutsekomisjoni esimees) – Lapsehoidjate Kutseliit
  • Sole-Riin Sepp  (kutsekomisjoni aseesimees) – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
  • Hille Ilves – Eesti Linnade ja Valdade Liit
  • Sirje Siilbek – OÜ Pihel
  • Piret Tamme – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  • Janne Liidik – Ridiradiralla OÜ

2022 I voor

VÕTA dokumentide vastuvõtt (esitab taotleja, kellel on mõni eeltingimus täitmata, nt puudub keskharidus) 15.04-24.04.2022
Dokumentide vastuvõtt 25.04-15.05.2022
Hindamine  9.06-10.06.22 veebis (Zoom)
Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 17.06.2022

2022 II voor

VÕTA dokumentide vastuvõtt (esitab taotleja, kellel on mõni eeltingimus täitmata, nt puudub keskharidus) 14.10-23.10.2022
Dokumentide vastuvõtt 24.10-13.11.2022
Hindamine
Tallinn 8.12.2022
Tartu 9.12.2022
Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 16.12.2022