Sotsiaaltöötaja

Taotluse esitamine

Avaldus koos nõutavate dokumentidega esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile kutsed@eswa.ee.

Kutsetunnistuse taotlemise hind on 115 eurot ja kutse taastõendamise hind 55 eurot. Täiendava spetsialiseerumise taotlemise hind on 40 eurot ja täiendava spetsialiseerumise taastõendamise hind 20 eurot.
Tasumine toimub Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

Kutsekomisjoni koosseis

 • Raivo Allev (kutsekomisjoni esimees) – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
 • Tõnu Poopuu – Pärnu Linnavalitsus
 • Helen Peeker – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
 • Kerti Kollom Seidelberg – Eesti Puuetega Inimeste Koda
 • Marju Selg – Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
 • Marju Medar – Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut

Hindamiskomisjoni koosseis

 • Kristiina Koorits – Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite osakonna sotsiaaltöötaja;
 • Kersti Kriisk – Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltöö lektor;
 • Birgit Siigur – Sotsiaalkindlustusameti Nõustamisteenuste talituse teenuse juht; sotsiaaltöötaja, tase 7 kutsetunnistus

I voor 2020

 • Dokumentide vastuvõtt 02.03.2020-29.03.2020
 • Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega 28.-30.04.2020
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 08.05.2020
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

II voor 2020

 • Dokumentide vastuvõtt 7.09.2020-4.10.2020
 • Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega 28.-30.10.2020
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 06.11.2020
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.