Tugiisik

Taotluse esitamine

Miks tulla kutset taotlema?

Kutse saamine näitab, et kompetentsid (teadmised, oskused, kogemused ja hoiakud) vastavad kutsestandardile ja et oled professionaalne tugiisik.

Kutse saamisel väljastatakse sulle kutsetunnistus (paberkandjal või digitaalne).

Kutse olemasolu võib olla eeliseks või eelduseks töö leidmisel ja teenuste pakkumistel osalemisel ning võimaldab küsida tööandjalt suuremat palka.

Kutse taotlemisel on nõutud vähemalt keskhariduse olemasolu ja hindamine viiakse läbi üksnes eesti keeles!

Kuidas kutset taotleda?

Dokumentide vastuvõtt toimub üksnes läbi e-taotluskeskkonna “Spoku

Tugiisiku, tase 4 kutse taotlemine SIIN

NB! E-taotluskeskkond “Spoku” avaneb taotluse esitamiseks ainult väljakuulutatud dokumentide vastuvõtu perioodil.

Taotlejal tuleb sisselogimiseks kasutada autentimisvahendit (ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID). Taotluskeskkonnas täidab taotleja digitaalselt avalduse ning laeb üles nõuetekohased dokumendid.

VAATA, KUIDAS JA MIS JÄRJEKORRAS KUTSET TAOTLEDA SIIN

Kutse taotlemise hind ja tasumine:

 • Kutse taotlemise hind töömaailma taotlejal on 124 eurot (sisaldab ühte spetsialiseerumist). Täiendava spetsialiseerumise taotlemise hind on 55 eurot.
 • Kutse taastõendamisel on hind 65 eurot ning täiendava spetsialiseerumise taastõendamise hind 42 eurot.
 • Kutseõppe lõpetamisel on kutse taotlemise hind 38 eurot.

Tasumine toimub dokumentide laekumise järel Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel. Arve esitatakse peale kutsekomisjoni otsust hindamisele lubamise kohta.

Taotlused kutse andmise tasu maksmiseks Eesti Töötukassa poolt esitab Eesti Töötukassale kutse andja.

Palume taotlejatel:

1) Töötukassa konsultandiga eelnevalt kokku leppida kutsetaotlemise eest tasumine.

2) Märkida e-taotluskeskkonna avalduse vastavas lahtris kindlasti töötukassa osakond.

Vaata, millistel tingimustel katab Töötukassa kutseeksami kulud https://www.tootukassa.ee/et/teenused/karjaar-ja-koolitamine/sertifikaadi-voi-kutsetunnistuse-kulude-huvitamine

Kutsekomisjoni koosseis

Tööandjad

 • Janne Liidik – OÜ Ridiradiralla (kutsekomisjoni esimees)
 • Talvi Karbe – Tallinna Perekeskus (kutsekomisjoni aseesimees)

Töötajad/spetsialistid

 • Kaili Ploom-Zilmer – Tallinna Tugikeskus Juks
 • Kaie Nurmsalu – Kohila Vallavalitsus

Koolitajad

 • Fredy Lumi – Valgamaa Kutseõppekeskus

I voor 2024

 • Dokumentide (sh VÕTA taotluste) vastuvõtt: 26.02-24.03.2024
 • Hindamine: 25-26.04.2024 (veebi vahendusel)
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks: 13.05.2024

Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

II voor 2024

 • Dokumentide (sh VÕTA taotluste) vastuvõtt: 02.09-29.09.2024
 • Hindamine: 31.10 ja 01.11.2024 (veebi vahendusel)
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks: 15.11.2024

Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.