Tugiisik

Taotluse esitamine

VAATA, KUIDAS JA MIS JÄRJEKORRAS KUTSET TAOTLEDA SIIN

Dokumente võetakse vastu ainult elektroonselt e-mailil tugiisik@eswa.ee

Dokumentide esitamisel tuleb dokumendid paigutada ühte konteinerisse ja allkirjastada digitaalselt.

Kutse taotlemise hind on 100 eurot, kutseõppe lõpetamisel 32 eurot ja kutse taastõendamisel 50 eurot.

Täiendava spetsialiseerumise taotlemise hind on 40 eurot ja täiendava spetsialiseerumise taastõendamise hind 25 eurot.

Arve esitatakse peale kutsekomisjoni otsust hindamisele lubamise kohta.

Kutsekomisjoni koosseis

Tööandjad

  • Janne Liidik – OÜ Ridiradiralla
  • Talvi Karbe – Tallinna Perekeskus

Töötajad/spetsialistid

  • Marta Rohtla – Sotsiaalkindlustusamet
  • Kaili Ploom-Zilmer – Tallinna Tugikeskus Juks
  • Kaie Nurmsalu – Kohila Vallavalitsus

Koolitajad

  • Fredy Lumi – Valgamaa Kutseõppekeskus

I voor 2022 - Toimunud

II voor 2022

VÕTA dokumentide vastuvõtt (esitab taotleja, kellel on mõni eeltingimus täitmata) 23.09-02.10.2022
Dokumentide vastuvõtt 03.10-23.10.2022
Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega 24.11-25.11.2022
Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 01.12.2022

Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.