Tugiisik

Taotluse esitamine

Hindamisstandard on väljatöötamisel ja kinnitamisel!

 

Kutse taotlemise hind on 100 eurot, kutseõppe lõpetamisel 32 eurot ja kutse taastõendamisel 50 eurot.

Täiendava spetsialiseerumise taotlemise hind on 40 eurot ja täiendava spetsialiseerumise taastõendamise hind 25 eurot.

Kutsekomisjoni koosseis

  • Merle Liivak (esimees) – Tartu Linnavalitsus
  • Liina Lokko (aseesimees) – Varajase Kaasamise Keskus OÜ
  • Aila Rajasalu – MTÜ Peretarkuse Keskus
  • Marju Aas – Tartu Herbert Masingu Kool
  • Maida Michelson – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
  • Marju Karavin – Valgamaa Kutseõppekeskus

I voor 2020

VÕTA dokumentide vastuvõtt (esitab taotleja, kellel on mõni eeltingimus

täitmata) 12.02-21.02.2021.

Dokumentide vastuvõtt 22.02-14.03.2021.

Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega 15.04-17.04.2021.

Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 22.04.2021.

Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

II voor 2020

VÕTA dokumentide vastuvõtt (esitab taotleja, kellel on mõni eeltingimus

täitmata) 17.09-26.09.2021.

Dokumentide vastuvõtt 27.09-17.10.2021.

Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega 18.11-20.11.2021.

Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 25.11.2021.

Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.