Tugiisik

Taotluse esitamine

Dokumente võetakse vastu ainult elektroonselt e-mailil tugiisik@eswa.ee

Dokumentide esitamisel tuleb dokumendid paigutada ühte konteinerisse ja allkirjastada digitaalselt.

Kutse taotlemise hind on 100 eurot, kutseõppe lõpetamisel 32 eurot ja kutse taastõendamisel 50 eurot.

Täiendava spetsialiseerumise taotlemise hind on 40 eurot ja täiendava spetsialiseerumise taastõendamise hind 25 eurot.

Arve esitatakse peale kutsekomisjoni otsust hindamisele lubamise kohta.

Kutsekomisjoni koosseis

Tööandjad

  • Janne Liidik – OÜ Ridiradiralla
  • Talvi Karbe – Tallinna Perekeskus

Töötajad/spetsialistid

  • Marta Rohtla – Sotsiaalkindlustusamet
  • Kaili Ploom-Zilmer – Tallinna Tugikeskus Juks
  • Kaie Nurmsalu – Kohila Vallavalitsus

Koolitajad

  • Fredy Lumi – Valgamaa Kutseõppekeskus

I voor 2021

VÕTA dokumentide vastuvõtt (esitab taotleja, kellel on mõni eeltingimus täitmata) 9.04-18.04.2021.

Dokumentide vastuvõtt 19.04-9.05.2021.

Hindamiskomisjoni vestlus   17.06.2021  veebikeskkonnas Zoom.

Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 22.06.2021.

Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

II voor 2021

VÕTA dokumentide vastuvõtt (esitab taotleja, kellel on mõni eeltingimus täitmata) 17.09-26.09.2021.

Dokumentide vastuvõtt 27.09-17.10.2021.

Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega  19.11.2021 (reede) ja 20.11.2021 (laupäev) Zoom keskkonnas.

Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 25.11.2021.

Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.