Tugiisik

Taotluse esitamine

VAATA, KUIDAS JA MIS JÄRJEKORRAS KUTSET TAOTLEDA SIIN

Dokumente võetakse vastu ainult elektroonselt e-mailil tugiisik@eswa.ee

Dokumentide esitamisel tuleb dokumendid paigutada ühte konteinerisse ja allkirjastada digitaalselt.

Hind:

 • kutse taotlemise hind on 124 eurot
 • kutseõppe lõpetamisel 38 eurot
 • kutse taastõendamisel 65 eurot
 • täiendava spetsialiseerumise taotlemise hind on 55 eurot
 • täiendava spetsialiseerumise taastõendamise hind 42 eurot.

Arve esitatakse peale kutsekomisjoni otsust hindamisele lubamise kohta.

Kutsekomisjoni koosseis

Tööandjad

 • Janne Liidik – OÜ Ridiradiralla
 • Talvi Karbe – Tallinna Perekeskus

Töötajad/spetsialistid

 • Marta Rohtla – Sotsiaalkindlustusamet
 • Kaili Ploom-Zilmer – Tallinna Tugikeskus Juks
 • Kaie Nurmsalu – Kohila Vallavalitsus

Koolitajad

 • Fredy Lumi – Valgamaa Kutseõppekeskus

I voor 2023

 • Dokumentide (sh VÕTA taotluste) vastuvõtt: 27.03-16.04.2023
 • Hindamine: 04.05 ja 05.05.2023 (veebi vahendusel)
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks: 12.05.2023

Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

II voor 2023

 • Dokumentide (sh VÕTA taotluste) vastuvõtt: 09.10-29.10.2023
 • Hindamine: 23.11 ja 24.11.2023 (veebi vahendusel)
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks: 15.12.2023

Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.