Võlanõustaja

Kutse andmise ajakava 2022

  • Dokumentide vastuvõtt 17.-30.10.2022.
  • Hindamise II etapp (intervjuu) 16.11.2022 Tallinna Sotsiaaltöö Keskuses (Kaupmehe 4, Tallinn).
  • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 23.11.2022.
  • Kutsekomisjonil on õigus teha vajadusel ajakavas muudatusi.

Taotluse esitamine

Taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile volanoustaja@eswa.ee.

Võlanõustaja, tase 6 kutse taotlemise hind on 150 eurot ja kutse taastõendamise hind 60 eurot.

Osakutse Võlanõustaja assistent, tase 5 taotlemise hind on 100 eurot ja kutse taastõendamise hind 40 eurot.

Tasumine toimub Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

Kutsekomisjoni koosseis

  • Tiina Larven  (kutsekomisjoni esimees) – Süda-Eesti Sotsiaalkeskus
  • Ülle Schmidt (kutsekomisjoni aseesimees) – Eesti Võlanõustajate Liit
  • Inge Kool – Tartu Linnavalitsus
  • Ulli Luide – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
  • Anne Rähn – Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
  • Katri Heinjärv – Companion Koolitus