Võlanõustaja

Kutse andmise ajakava 2020

 • Dokumentide vastuvõtt 27.04.2020-10.05.2020.
 • Hindamise II etapp (intervjuu) 21.05.2020 Tallinna Sotsiaaltöö Keskuses (Kaupmehe 4, Tallinn).
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 28.05.2020.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.
 • Kui kevadel laekub alla 5 kutse taotluse, lükkub kutse andmine sügisesse.

Taotluse esitamine

Taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile volanoustaja@eswa.ee.

Võlanõustaja, tase 6 kutse taotlemise hind on 150 eurot ja kutse taastõendamise hind 60 eurot.

Osakutse Võlanõustaja assistent, tase 5 taotlemise hind on 100 eurot ja kutse taastõendamise hind 40 eurot.

Tasumine toimub Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

Kutsekomisjoni koosseis

 • Tiina Larven  (kutsekomisjoni esimees) – Süda-Eesti Sotsiaalkeskus
 • Ülle Schmidt (kutsekomisjoni aseesimees) – Eesti Võlanõustajate Liit
 • Inge Kool – Tartu Linnavalitsus
 • Ulli Luide – Sotsiaalministeerium
 • Anne Rähn – Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
 • Katri Heinjärv – Companion Koolitus