Võlanõustaja

Taotluse esitamine

Taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile eswa@eswa.ee.

Võlanõustaja, tase 6 kutse taotlemise hind on 150 eurot ja kutse taastõendamise hind 60 eurot.

Osakutse Võlanõustaja assistent, tase 5 taotlemise hind on 100 eurot ja kutse taastõendamise hind 40 eurot.
Tasumine toimub Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

Kutsekomisjoni koosseis

  • Tiina Larven  (kutsekomisjoni esimees) – Süda-Eesti Sotsiaalkeskus
  • Ülle Schmidt (kutsekomisjoni aseesimees) – Eesti Võlanõustajate Liit
  • Inge Kool – Tartu Linnavalitsus
  • Kristiina Tuisk – Sotsiaalministeerium
  • Anne Rähn – Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
  • Katri Heinjärv – Companion Koolitus

Ajakava 2018

  • Dokumentide vastuvõtt 10.09.2018-23.09.2018.
  • Hindamise II etapp (intervjuu) 11.10.2018 Tallinna Sotsiaaltöö Keskuses (Kaupmehe 4, Tallinn).
  • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 18.10.2018.
  • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.