Lääne piirkonna igakuine kohtumine toimus 7.veebruaril

Kogunesime seekord  07.02.2024 Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuses, kuhu tuli kokku 17 inimest. Meid võõrustas Ülle Männiste, kes on ka ESTA liige. Saime sooja vastuvõtu ning tundsime tugikodu turvalisust ja hoolivust.

Ülle tutvustas oma hubaseid ja hoitud maju ning seal toimuvaid tegevusi.  Tugikeskus koosneb 6-st majast, milles osutatakse asendushoolduse, turvakodu ja lapsehoiuteenust. Maja juhina jagas Ülle oma 20 tööaasta kogemusi. Suurima ja olulisema muutusena laste hoolekande valdkonnas tõi Ülle muutust teadlikkuse tasandil. Organisatsiooni juhina rõhutas Ülle vajadust olla ja jääda ausaks, hinnanguvabaks ning arendada eneseanalüüsi oskusi. Need omadused ja oskused aitavad keerulisemateski olukordades. Saime kõik teada uuest “kodukino” võimalusest, mis mahub väiksesse kappi ja saab võtta kaasa ka metsa, sest mahutub igasse seljakotti (vt fotol Ülle käes olevat väikest valget “vidinat”).

Lääne juhatuse liige Pille jagas oma kogemusi ja kaasavõetud  mõtteid 30.01.2024 toimunud ESTA juhatuse ja piirkonna juhatuste koosloome seminarilt.
Liikmeskonnalt tuli valmisolek toetada korralduslike tegevustega ka 2024 aasta sotsiaalvaldkonna töötajate tunnustusürituse toimumist.
Paika sai Lääne piirkonna teemapäeva sisuline teema, mille hüüame kõva häälega peagi välja. Teemapäeva väiksem korraldusmeeskond kohtub peagi tegevusplaani sättimiseks. Toimumisajaks on maikuu esimene pool.
Jagasime infot ESTA üldkoosoleku ja liikmemaksude osas.
Märtsis piirkonna igakuist kohtumist ei toimu. Oleme valmis panustama sotsiaalvaldkonna tunnustusüritusel.
Järgmine piirkonna igakuine kohtumine on  9.aprillil. Planeerime teha oma igakuise kohtumise Pärnu maakonna sotsiaalhoolekande ja tervishoiu kokkupuute teemadel- kiirabi teenus ning vaimse tervise haiguse kriisid ja ägenemised. Ettevalmistamiseks teeme liikmetele ette küsimuste ringi, et kohtumine oleks sisukas ja tooks selgust piirkonnas aktuaalsetele koostööküsimustele.

Heade soovidega
Katrin Tsuiman

Lääne piirkonna juhatuse liige

 

Fotod: Katrin Tsuiman