Läänekad külastasid Sindi sotsiaalmaja

4.jaanuaril, uue aasta alguse saginas, said ESTA Lääne piirkonna liikmed kokku Tori vallas, Sindi sotsiaalmajas. 14 innukat sotsiaaltöö tegijat jagasid omavahel uue aasta mõtteid ja plaane.

Esmalt andis meie estalane ja Tori valla sotsiaalnõunik Kaja Rebane kokkusaamisel ülevaate Tori valla sotsiaaltööst ja Sindi sotsiaalmaja ajaloolisest taustast. Sindi Sotsiaaltöökeskuse juhataja Anu Eisenschmidt tutvustas sotsiaalmaja tegevusi, võimalusi ning eluruume.

ESTA lääne piirkonna eestvedaja Katrin Tsuiman rääkis, et sotsiaalmajas tehtud ringkäigu ajal rääkisid võõrustajad, et tulevikku vaadates unistavad nad peamiselt võimalusest rajada eakate teenusmaja ja ööpäevaringsed teenuskohad. “Samuti soovivad nad näha arengut inimeste abistamisel oluliste valdkondade andmebaaside ühendamisel – Töötukassa, Sotsiaalkindlustusameti ning tervishoiusüsteemis loodud hooldustoiminguid kirjeldavad andmed,” lisas ta.

Pärast ringkäiku arutasid läänekad veel omavahel uue aasta esimese poolaasta plaane – lepiti kokku järgmiste kohtumiste teemad ja kohad ning räägiti üha teravamalt esile kerkivast tööjõuprobleemidest. “Meie piirkonna omavalitsustel on suureks väljakutseks leida valdkonda tööle nõuetele vastavaid sotsiaaltöötajaid. Viimased konkursid näitavad, et kandideerijaid, kes vastaksid ametikoha nõuetele, on järjest vähem. Samuti on omavalitsustel töötajate palgatõusu ootuses raske võistelda riiklike ametite Euroopa sotsiaalfondi kaudu makstava palgatasemega.” Ta lisas, et jaanuari lõpus toimuval piirkondade ja juhatuse kohtumisel soovivad läänekad aimu saada, kas ka teistel Eesti piirkondadel on sarnane olukord.

Tsuimani sõnul on piirkonna igakuised kokkusaamised olulised, et aktuaalsetel teemadel mõtteid vahetada ja koos parimaid lahendusi leida. “Näiteks tööjõuprobleemi arutelust tekkis meil mõte teha järgmised kohtumised piirkonna haridusasutustega, kes koolitavad meie valdkonda töötajaid,” rääkis ta. Nõnda külastavadki läänekad juba veebruaris Tartu Ülikooli Pärnu kolledžit ning märtsis Pärnu Kutsehariduskeskust.