Läänekad said kokku Pärnus

7. märtsil trehvasid lääne piirkonna estakad sel aastal juba kolmandat korda. Kohtumisel külastati Pärnu Kutsehariduskeskust.

Kokkusaamine algas ülevaatliku ringkäiguga kutsekooli õppeklassides. “Kooli esindajad tutvustasid meile hooldustöö praktilise õppe jaoks sisustatud klassi. Õpetaja Ülle Kivisild demonstreeris elektroonilist õppenukku, mille abil saab praktiliselt harjutada erinevaid hooldustegevusi lähtudes inimese toimimisest ja funktsioonidest,” kirjeldas kohtumist lääne piirkonna eestvedaja Katrin Tsuiman. Lisaks tutvustas õpetaja Stella Nuust külalistele anatoomilist lauda, mis on heaks õppevahendiks inimese anatoomiaga seotud teadmiste omandamiseks. Tervitussõnad edastas estakatele ka teenindusõppe osakonna juhataja Riina Tõnsing, kes soovis edaspidisekski jätkuvalt edukat koostööd piirkonna liikmetega.

Järgnevalt andsid õppeasutuse esindajad estakatele ülevaate kutsehariduskeskuse sotsiaaltöö ja nõustamise suunal õppimise võimalustest. „Tasemeõppes on Pärnu Kutsehariduskeskuses hooldajate õppe kestus poolteist aastat, mis on lühem kui teistes kutseharidusasutustes. Tegevusjuhendajate väljaõpe kestuseks on üks aasta. Mõlema eriala praktikad on jaotatud kolmeks osaks ning töökõrvalt õppijale küllaltki mahukad,“ andis Tsuiman edasi estaka Evelyn Eichhorsti kirjelduse. Kutsekooli hinnangul on praegune praktikate maht vajalik, sest selle abil talletuvad korrektsed tööprotsessid keha mälusse.

„Pärnu Kutsehariduskeskusel on kindel soov arendada hooldajate õppeprotsess atraktiivseks nii õppijatele kui ka tööandjatele. Viimased peavad enamasti töötajatele võimaldama töö kõrvalt koolis käimise. Hetkel on koostamisel uus hooldaja tasemeõppe õppekava. Peagi valmiva õppekava koostamisel on arvesse võetud ka tööandjate sisend,“ avas Tsuiman õppeasutuse tulevikuplaane. Värske ning maksimaalselt mõlema osapoolega, tööandaja ja õppeasutuse, arvestava õppekavaga soovitakse alustada selle aasta sügisest.

Kohtumisel arutati aktiivselt hooldustöötaja kutsestandardi 3. ja 4. taseme kompetentside ning praeguse õppekava üle. Kool tegi ESTAle üleskutse asuda looma paremat hooldajate täiendõppe süsteemi koostöös Eesti Õdede liidu alla kuuluva Hooldustöötajate Seltsinguga. “Ühise arutelu abil jõuti arusaamisele, et tööks vajalike hooldajate kompetentside ja kutsestandardi teemadel on asjakohane kokku leppida eraldi kohtumine. Kool ja tööandjad peaksid koos üle vaatama kutsestandardis vajalike kompetentside kirjeldused, sest tänased õppekavad on koostatud neile tuginedes,” selgitas Tsuiman. Lepiti kokku, et kooli poolt hakkab kutseõppega seotud kohtumiste kokkukutsumise eestvedajaks estakas Evelyn Eichhorst. Vajadusel saab teha ettepaneku ja algatada kutsestandardi täiendamist ka läbi ESTA. Täiendamine toimuks koostöös Kutsekojaga.

Sarnaselt eelmisele kohtumisele jagati ka sel korral kokkusaamise lõpus värsket sotsiaalvaldkonna töötaja eetikakoodeksit.

Järgmine Lääne piirkonna kohtumine toimub aprilljs Häädemeeste Eakate Kodus.