Läänekad trehvasid Haapsalus

Eelmisel nädalal jätkasid Lääne piirkonna ESTA liikmed oma traditsiooniks saanud igakuist kohtumist.

Haapsalus said kokku üheksa aktiivset Pärnu maakonna estakat ja kaks kohalikku estakat. Üheskoos külastati esmalt Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskust ning seejärel tutvuti Haapsalu Sotsiaalmajaga. Pärast tutvumist kohaliku rehabilitatsiooni- ja sotsiaaltööga arutati ühises ringis, mida võtta kaasa mööduma hakkavast aastast ning peeti plaane aastaks 2023.

Peagi mööduvale aastale tagasivaatavalt rääkis lääne piirkonna eestvedaja Katrin Tsuiman, et peab oluliseks läänekate igakuised kohtumisi ja tunneb rõõmu kolmeteistkümne uue liikme üle, kes on sel aastal lääne estakatega liitunud. “Peamiselt on meiega liitunud piirkonna hoolekandeteenuse osutajate juhid. Nüüd ootame järjest liituma ka nende asutuste töötajad,” sõnas Tsuiman.

Uue aasta valguses on läänekatel plaan kindlasti jätkata oma igakuiseid traditsioonilisi kohtumisi. “Soovime hoida oma tava – aeg-ajalt kohtuda ja mõtteid vahetada,” kinnitas Tsuiman. Ta lisas, et üheskoos on 2023. aastal plaanis korraldada teemapäev, mis pikaajalise hooldusereformi valguses keskenduks ööpäevaringse üldhooldusteenuse rahastusmudeli muudatustele. “Samuti soovime elavdada Hiiumaa piirkonda ning kaasta sealt estalaste hulka uusi liikmeid,” jätkas ta uue aasta plaanide kirjeldamist. Sellest soovist ajendatuna planeerivadki estakad suvist piirkonna kokkusaamist just Hiiumaal.

Oma mõnusa kohtumise lõpus leppisid läänekad kokku, et detsembris valmistutakse pühadeks ning võetakse rohkem aega oma lähedastega kohtumiseks.

Lääne piirkonna estakad saavad taas kokku uue aasta alguses.