Lõuna-Eesti piirkonnas arutati kodu- ja üldhooldusteenuste üle

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni Lõuna piirkonna eestvedamisel kohtusid Lõuna-Eesti sotsiaaltöö tegijad 14. detsembril Tartu Eluringikeskuses teemapäeval. Riigikontroll tutvustas hiljutist temaatilist auditit, Eluringikeskus ja Estkeer oma teenuste spektrit.

2022.aastat jääb Eesti sotsiaalhoolekandes märkima hooldereform, mis ei tähenda üksnes riigi poolt hooldekodukoha eest tasumist. Omavalitsused saavad riigi antud vahendeid kasutada nii hooldekodu teenuse kui koduse hoolduse korraldamiseks. Riigikontrolli auditis tõdetakse, et koduteenuse saajate arv on kasvanud viimase 10 aastaga ca 41%, hooldekoduklientide arv kasvanud 60%, eakaid on lisandunud 18% – seega ei ole teenusevajaduse laienemine seotud mitte üksnes eakate arvuga, vaid ka arusaamaga, millist tuge ja kellelt inimene väärikaks eluks vajab.

Hoolekandes kehtiva põhimõtte kohaselt tuleb eelistada esmajärjekorras sellist abi, mis toetab inimese hakkama saamist oma kodus. Koduteenus hõlmabki abi sellistes toimingutes, millega inimene ise hakkama ei saa, kuid mis on vajalikud tema elu jätkamiseks kodus, mitte hoolekandeasutuses – kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine, toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ning palju muud. Erinevaid iseseisva elu toetamise võimalusi tutvustas infopäeval 2018. aastast tegutseva OÜ Estkeer projektijuht Katri Udso (alloleval fotol). 

Kui kõrvalabi toel kodus elamine ei ole meelepärane või võimalik, siis on valikus hoolekandeasutused. 2022. aastal avatud Eluringikeskus seob ühe katuse all hooldekodu ja lasteaia. Tartu Eluringikeskus OÜ juhatuse liige Ines Kerikmäe (alloleval fotol) jagas oma kogemusi ja infot nende noore, aga juba endale nime teinud asutuse toimimisest.

Konkreetsetele teenustele andsid avaramat konteksti Riigikontrolli koduteenuste auditi sõnumid auditijuht Tambet Drellilt ning Lõuna-Eesti kodu- ja üldhooldusteenuste statistika ülevaade Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni Lõuna piirkonna juhatuse liikmelt Piret Talurilt. Päeva lõpetas osalejate arutelu senistest hooldereformiga saadud kogemustest ning koostöövõimalustest.

Lisainfo:

Riigikontrolli auditist https://www.riigikontroll.ee/Suhtedavalikkusega/Pressiteated/tabid/168/ItemId/2423/amid/557/language/et-EE/Default.aspx

Estkeerist: https://estkeer.ee/

Eluringikeskusest: https://eluring.ee/et/

 

Teemapäeva artikli kirjutas Piret Talur ja fotod jäädvustas Ave Kütt.