KESK piirkonna teemapäev „NARKOOTIKUMIDEST TINGITUD KAHJUDE VÄHENDAMISE VALDKONNA PRAKTIKAD JA VÕIMALUSED KOOSTÖÖKS“

Ideaalmaailmas suudaksime tulemusliku ennetustöö kaudu uimastite tarvitamise ahela  katkestada enne, kui inimesel kujuneb välja sõltuvus. Kahjuks see nii ei ole. Olenemata tehtavast ennetustööst ning jagatavast infost jääb aina uusi inimesi narkootikumidest sõltuvusse ning sellest tingitult tekib kahju nii neile endile, nende lähedastele kui ka ühiskonnale. Kahjude all peame silmas tervisega seotud probleeme, üledoose ning nendest tingitud surmasid ning kuritegevuse suurenemist, millega kaasnevad sotsiaalsed kulutused. Infektsioonide ja üledooside ennetus on riigile ja ühiskonnale tunduvalt odavam, kui hilisem tegevus. Lõhutud elude ja peredega seotud emotsionaalselt kahju ei olegi võimalik rahanumbrisse ümber arvutada. Sellest tulenevalt ongi oluline tegeleda lisaks ennetustööle ka kahjude vähendamisega, et päästa võimalikult palju inimesi ja tuua nad tagasi ühiskonda.

Sõltuvus on tõsine haigus, mis jääb inimesega terveks eluks, kuid mida on võimalik kontrolli all hoida. Inimesed ning nende lähedased vajavad paranemise teekonnal tuge. 

Mõistame, et iga narkootikumide tarvitaja jaoks tuleb see otsus omal ajal ning erinevatel põhjustel. Meie, nii inimeste kui spetsialistidena, saame narkootikumide tarvitajatele sellel teekonnal otsuseni kaineks saada, tuge pakkuda ning inimest seni elus ja võimalikult tervena hoida. Me saame pakkuda narkootikumide tarvitajatele ja nende lähedastele usalduslikku suhet, mis on positiivsete muutuste aluseks, läbi mille jagada vajaminevaid teadmisi ja kontakte. Selleks aga peame ise rohkem mõistma ning teadma.


Teemapäeva eesmärk on tutvustada uimastipoliitika suunda  – kahjude vähendamine, jagada kogemusi ja praktikaid ning proovida luua koostööd eriilmeliste valdkondade vahel.

Kutsume Sind sotsiaalala töötaja ESTA Kesk piirkonna narko teemalisele kohtumisele, kus kahjude vähendamise valdkonnas töötavad spetsialistid jagavad oma teadmisi, mõtteid ja kontakte.

Tule ning mõtle ja arutle kaasa!


ESTA Kesk-Eesti piirkonna teemapäev

9.09.2022, kell 10.00-13.00

„NARKOOTIKUMIDEST TINGITUD KAHJUDE VÄHENDAMISE VALDKONNA PRAKTIKAD JA VÕIMALUSED KOOSTÖÖKS“

AJAKAVA:

10.00 – 10.05 Avasõnad, Kaili Käesel – Maastik, ESTA Kesk piirkonna juhatuse liige

10.05 – 10.35 Greete Org, OÜ ReCuro Estonia tegevjuht

10.35 – 11.05 Rita Kerdmann, Viljandi Sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsiooni keskuse juht

11.05 – 11.35 Veronika Saareväli, MTÜ Convictus Eesti kahjude vähendamise teenuse juht

11.35 – 11.45 Sirutuspaus

11.45 – 12.15 Margret Tänav, kogemusnõustaja

12.15 – 13.00 Arutelu, küsimused, vastused, kommentaarid, mõtted, ettepanekud


Teemapäev toimub Teams keskkonnas ja kõigile osalejatele saadetakse enne üritust veebilink. Teemapäeval osalemine on kõigile tasuta.

Palun anna oma osavõtust teada ja registreeri  https://www.connect.ee/uuring/464725655/ hiljemalt 5. septembriks. Küsimuste korral kirjuta estakesk9@gmail.com või info telefonil

 Kaili Käesel-Maastik +372 5542876.


Teemapäeva rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused”.