Eetikakomitee

eetikakomitee@eswa.ee

Eetikakomitee koosseis (volituste aeg kuni 29.11.2020):

  • Kai Rannastu – Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse arendusspetsialist (eetikakomitee juht)
  • Marju Selg –  Tartu Ülikooli sotsiaaltöö õppejõud
  • Aime Vaggo – Pirita Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja
  • Eveli Lilleoja – Põhja-Sakala Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja
  • Maarika Masikas – Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja asetäitja
  • Helen Peeker – Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse teenuste juht
  • Rünno Lass – Türi Vallavalituse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja

 

Argipäev, väärtused, elu, eetika. Sotsiaalala spetsialisti eetilised juhised. Sotsiaalala kõrgharitute kutseliit Talentia ry. Kutseetika komisjon. Helsingi 2009. Soome keelest tõlkinud Marju Selg, 2012.

2008. aastal töötati välja, 2012. ja 2018. aastal uuendati Juhtumite menetlemine eetikakomitees.

2013. aastal kinnitati Eetikakomitee töökord.

Kutse-eetika järgimine on professionaalsuse esimene tingimus. Kai Rannastu ja Helen Peeker, 15.10.2008

2005. aastal töötati välja Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks.

Ülevaade ESTA eetikakomitee tegevusest 2005-2009. Kai Rannastu, 2009