Eetikakomitee

ESTA eetikakomitee tegevuse eesmärk on nõustada/toetada sotsiaalala töötajaid kutsetöös ettetulevate eetiliste dilemmade puhul.

Hea sotsiaalala töötaja, täida pöördumise esitamise vorm  ja saada see e-posti aadressil eetikakomitee@eswa.ee

Klientide pöördumised palume saata Sotsiaalkindlustusametile.

Eetikakomitee koosseis (volituste aeg kuni 28.aprill 2024)
  • Airi Mitendorf – Sotsiaalministeerium, võrduspoliitikate osakond, nõunik
  • Anne Klettenberg – Viru-Nigula Vallavalitsus, sotsiaalvaldkonna juht
  • Gennadi Vihman – pensionär, end Tallinna Haabersti Sotsiaalkeskuse juhataja
  • Helen Kool – Tallinna Tehnikakõrgkool, sotsiaaltöö juhtiv lektor
  • Kersti Peterson – Tartu Ülikool Pärnu Kolledž, eriala sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus, tudeng
  • Pille Jaasi – Põhja – Pärnumaa valla Tootsi Hooldekodu, juhataja
  • Triin Vahula – Tallinna Tehnikakõrgkool teenusmajanduse instituut, lektor
  • Marju Selg –  Tartu Ülikooli sotsiaaltöö õppejõud
  • Helen Peeker – Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse teenuste juht

Siia tulevad publikatsioonid

 

Eetikakomitee liikmete kirjutised

Dokument „Eetikapõhimõtted sotsiaaltöös” (Global Social Work Statement of Ethical Principles, IASSW 2018) on mõeldud toetama sotsiaaltöötajat tema püüdlustes liikuda võimalikult eetilise praktika poole. See teekond kätkeb pidevaid arutelusid, eneserefleksiooni, valmidust käsitleda keerukaid, mitmetähenduslikke olukordi ja osaleda eetiliselt vastuvõetavates otsustamisprotsessides, et seeläbi jõuda eetiliste tulemusteni. Dokumendi tõlkis eesti keelde ESTA eetikakomitee liige Marju Selg ja see ilmus ajakirjas Sotsiaaltöö nr 4/2019.

Kutse-eetika järgimine on professionaalsuse esimene tingimus. Kai Rannastu ja Helen Peeker, 15.10.2008

2005. aastal töötati välja Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks.