Eetikakomitee

eetikakomitee@eswa.ee

Eetikakomitee koosseis (kinnitatud ESTA üldkoosoleku poolt 29.11.2017, volituste aeg 3 aastat):

  • Kai Rannastu – Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse õppeosakonna arendusspetsialist (eetikakomitee juht)
  • Maida Michelson – Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse Varre üksuse juht
  • Marju Selg –  Tartu Ülikooli sotsiaaltöö õppejõud
  • Aime Vaggo – Pirita Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja

 

Argipäev, väärtused, elu, eetika. Sotsiaalala spetsialisti eetilised juhised. Sotsiaalala kõrgharitute kutseliit Talentia ry. Kutseetika komisjon. Helsingi 2009. Soome keelest tõlkinud Marju Selg, 2012.

2008. aastal töötati välja, 2012. ja 2018. aastal uuendati Juhtumite menetlemine eetikakomitees.

2013. aastal kinnitati Eetikakomitee töökord.

Kutse-eetika järgimine on professionaalsuse esimene tingimus. Kai Rannastu ja Helen Peeker, 15.10.2008

2005. aastal töötati välja Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks.

Ülevaade ESTA eetikakomitee tegevusest 2005-2009. Kai Rannastu, 2009