Eetikakomitee

ESTA eetikakomitee tegevuse eesmärk on nõustada/toetada sotsiaalala töötajaid kutsetöös ettetulevate eetiliste dilemmade puhul.

Hea sotsiaalala töötaja, täida pöördumise esitamise vorm  ja saada see e-posti aadressil eetikakomitee@eswa.ee

Klientide pöördumised palume saata Sotsiaalkindlustusametile.

Eetikakomitee koosseis (volituste aeg kuni 28.aprill 2024)
  • Kersti Peterson – Tartu Ülikool Pärnu Kolledž, eriala inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon, tudeng (eetikakomitee juht)
  • Airi Mitendorf – Tervise Arengu Instituut, arendusjuht
  • Anne Klettenberg – Viru-Nigula Vallavalitsus, sotsiaalvaldkonna juht
  • Helen Kool – Tallinna Tehnikakõrgkool, sotsiaaltöö juhtiv lektor
  • Pille Jaasi – Põhja – Pärnumaa valla Tootsi Hooldekodu, juhataja
  • Triin Vahula – Tallinna Tehnikakõrgkool teenusmajanduse instituut, lektor
  • Helen Peeker – Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse teenuste juht

Dokument „Eetikapõhimõtted sotsiaaltöös” (Global Social Work Statement of Ethical Principles, IASSW 2018) on mõeldud toetama sotsiaaltöötajat tema püüdlustes liikuda võimalikult eetilise praktika poole. See teekond kätkeb pidevaid arutelusid, eneserefleksiooni, valmidust käsitleda keerukaid, mitmetähenduslikke olukordi ja osaleda eetiliselt vastuvõetavates otsustamisprotsessides, et seeläbi jõuda eetiliste tulemusteni. Dokumendi tõlkis eesti keelde ESTA eetikakomitee liige Marju Selg ja see ilmus ajakirjas Sotsiaaltöö nr 4/2019.

2005. aastal töötati välja sotsiaalvaldkonna esimene eetikakoodeks, uuendatud eetikakoodeks on kinnitatud 2022. aastal, mis on leitav alloleva lingi kaudu.

Sotsiaalvaldkonna töötaja eetikakoodeks