Eetikakomitee

ESTA eetikakomitee tegevuse eesmärk on nõustada/toetada sotsiaalala töötajaid kutsetöös ettetulevate eetiliste dilemmade puhul.

Hea sotsiaalala töötaja, täida pöördumise esitamise vorm  ja saada see e-posti aadressil eetikakomitee@eswa.ee

Klientide pöördumised palume saata Sotsiaalkindlustusametile.

 

Eetikakomitee koosseis (volituste aeg kuni 29.11.2020, senine koosseis jätkab tööd kuni uue eetikakomitee valimiseni ESTA 03.2021 üldkoosolekul):

  • Marju Selg –  Tartu Ülikooli sotsiaaltöö õppejõud
  • Aime Vaggo – Pirita Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja
  • Eveli Lilleoja – Põhja-Sakala Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja
  • Helen Peeker – Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse teenuste juht
  • Rünno Lass – Tartu Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja

Dokument „Eetikapõhimõtted sotsiaaltöös” (Global Social Work Statement of Ethical Principles, IASSW 2018) on mõeldud toetama sotsiaaltöötajat tema püüdlustes liikuda võimalikult eetilise praktika poole. See teekond kätkeb pidevaid arutelusid, eneserefleksiooni, valmidust käsitleda keerukaid, mitmetähenduslikke olukordi ja osaleda eetiliselt vastuvõetavates otsustamisprotsessides, et seeläbi jõuda eetiliste tulemusteni. Dokumendi tõlkis eesti keelde ESTA eetikakomitee liige Marju Selg ja see ilmus ajakirjas Sotsiaaltöö nr 4/2019.

Kutse-eetika järgimine on professionaalsuse esimene tingimus. Kai Rannastu ja Helen Peeker, 15.10.2008

2005. aastal töötati välja Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks.

Ülevaade ESTA eetikakomitee tegevusest 2005-2009. Kai Rannastu, 2009