Eetikakomitee

Eetikapõhimõtted sotsiaaltöös (IASSW 2018)

 

ESTA eetikakomitee tegevuse eesmärk on nõustada/toetada sotsiaalala töötajaid kutsetöös ettetulevate eetiliste dilemmade puhul.

Hea sotsiaalala töötaja, täida pöördumise esitamise vorm  ja saada see e-posti aadressil eetikakomitee@eswa.ee

Klientide pöördumisi võtab vastu Sotsiaalkindlustusamet, saada oma küsimus e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Eetikakomitee koosseis (volituste aeg kuni 29.11.2020):

  • Kai Rannastu – Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse arendusspetsialist (eetikakomitee juht)
  • Marju Selg –  Tartu Ülikooli sotsiaaltöö õppejõud
  • Aime Vaggo – Pirita Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja
  • Eveli Lilleoja – Põhja-Sakala Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja
  • Helen Peeker – Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse teenuste juht
  • Rünno Lass – Türi Vallavalituse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja

Kutse-eetika järgimine on professionaalsuse esimene tingimus. Kai Rannastu ja Helen Peeker, 15.10.2008

2005. aastal töötati välja Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks.

Ülevaade ESTA eetikakomitee tegevusest 2005-2009. Kai Rannastu, 2009