Liikmemaks

LIITUMISEL ÜHINGUGA TULEB TASUDA SISSEASTUMISTASU:

 • Füüsiliste isikute sisseastumistasu on 20 eurot aastas
 • mittetöötaval pensionäril ja mittetöötaval üliõpilasel sisseastumistasu 15 eurot aastas
 • Juriidiliste isikute sisseastumistasu on 70 eurot aastas

SISSEASTUMISTASU TASUTAKSE ALLOLEVALE KONTOLE.

 

IGA-AASTANE LIIKMEMAKS TASUTAKSE JÄRGMISELE KONTOLE: 

Saaja: Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon  (Ühingu nimi kirjutada välja, lühend ESTA ei sobi.)

Kontonumber: LHV pank  EE767700771004467392 

Summa:

 • Füüsiliste isikute liikmemaks on 20 eurot aastas
 • mittetöötaval pensionäril ja mittetöötaval üliõpilasel 15 eurot aastas
 • Juriidiliste isikute liikmemaks on 70 eurot aastas

Selgitusse: liikme nimi/nimed ja kas 20 eurot või 15 eurot koos põhjendusega (mittetöötav pensionär või -üliõpilane).

Liikmemaks tasutakse iga aasta esimese kvartali jooksul.

 

Alates 2021. aasta 1. maist  tuleb tasuda füüsilistel liikmetel sisseastumise aastal liikmemaks 20 eurot aastas.

(Alates 2012. aastast – 2021. 28. aprillini füüsilised isikud liikmeks astumise aasta eest liikmemaksu maksma ei pidanud).

Kui liikmemaksu soovib tasuda füüsilisest isikust ESTA liikme tööandja (juriidiline isik), siis võib arve saamise soovist teatada aadressil eswa@eswa.ee

Piirkondlike ühenduste juhatustel on õigus vabastada väikese sissetulekuga liikmeid liikmemaksust kuni esimeseks kolmeks liikmeks olemise aastaks.

Juhul, kui isik ei ole tasunud kahe (2) kalendriaasta jooksul liikmemaksu, võib teda ESTA-st välja arvata.

Liikmemaksu suurus varasematel aastatel:

Füüsiliste isikute liikmemaks

 • 2004.-2008.a. 100 krooni aastas
 • 2009.-2011.a. 200 krooni (12,78 eurot) aastas
 • 2011.-2019.a 15 eurot aastas

Juriidiliste isikute liikmemaks

 • 2004.-2011.a. 1000 krooni (63,91 eurot) aastas.
 • 2011.-2019.a 65 eurot aastas.