Liikmemaks

LIITUMISEL ÜHINGUGA TULEB TASUDA SISSEASTUMISTASU:

 • Füüsiliste isikute sisseastumistasu on 20 eurot aastas
 • mittetöötaval pensionäril ja mittetöötaval üliõpilasel sisseastumistasu 15 eurot aastas
 • Juriidiliste isikute sisseastumistasu on 70 eurot aastas

SISSEASTUMISTASU TASUTAKSE ALLOLEVALE KONTOLE.


IGA-AASTANE LIIKMEMAKS TASUTAKSE JÄRGMISELE KONTOLE: 

Saaja: Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon  (Ühingu nimi kirjutada välja, lühend ESTA ei sobi.)

Kontonumber: LHV pank  EE767700771004467392 

Summa:

 • Füüsiliste isikute liikmemaks on 20 eurot aastas
 • mittetöötaval pensionäril ja mittetöötaval üliõpilasel 15 eurot aastas
 • Juriidiliste isikute liikmemaks on 70 eurot aastas

Selgitusse: liikme nimi/nimed ja kas 20 eurot või 15 eurot koos põhjendusega (mittetöötav pensionär või -üliõpilane).

Liikmemaks tasutakse iga aasta esimese kvartali jooksul.


ALATES 1. JAANUARIST 2025 ON ÜHINGUGA LIITUMISEL SISSEASTUMISTASU JA AASTAMAKS JÄRGMINE: 

 • füüsilistele isikutele 30 eurot aastas ja
 • juriidilistele isikutele 85 eurot aastas
 • mittetöötaval pensionäril ja mittetöötaval üliõpilasel 15 eurot aastas aastamaks (sisseastumistasu 30 eurot)

Kui liikmemaksu soovib tasuda füüsilisest isikust ESTA liikme tööandja (juriidiline isik), siis võib arve saamise soovist teatada aadressil eswa@eswa.ee

Piirkondlike ühenduste juhatustel on õigus vabastada väikese sissetulekuga liikmeid liikmemaksust kuni esimeseks kolmeks liikmeks olemise aastaks.

Juhul, kui isik ei ole tasunud kahe (2) kalendriaasta jooksul liikmemaksu, võib teda ESTA-st välja arvata.


Liikmemaksu suurus varasematel aastatel:

Füüsiliste isikute liikmemaks

 • 2004.-2008.a. 100 krooni aastas
 • 2009.-2011.a. 200 krooni (12,78 eurot) aastas
 • 2011.-2019.a 15 eurot aastas

Juriidiliste isikute liikmemaks

 • 2004.-2011.a. 1000 krooni (63,91 eurot) aastas.
 • 2011.-2019.a 65 eurot aastas.

Alates 2021. aasta 1. maist  tuli tasuda füüsilistel liikmetel sisseastumise aastal liikmemaks 20 eurot aastas.

(Alates 2012. aastast – 2021. 28. aprillini füüsilised isikud liikmeks astumise aasta eest liikmemaksu maksma ei pidanud).