Liikmemaks

Liikmemaksu tasutakse Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni kontole nr EE062200221026246397, Swedbank. (Ühingu nimi kirjutada välja, lühend ESTA ei sobi.)

Füüsiliste isikute liikmemaks on 20 eurot aastas, mittetöötaval pensionäril ja mittetöötaval üliõpilasel 15 eurot aastas.

Juriidiliste isikute liikmemaks on 70 eurot aastas.

Liikmemaks tasutakse iga aasta esimese kvartali jooksul.

Alates 2012. aastast füüsilised isikud liikmeks astumise aasta eest liikmemaksu maksma ei pea.

Kui liikmemaksu soovib tasuda füüsilisest isikust ESTA liikme tööandja (juriidiline isik), siis võib arve saamise soovist teatada aadressil eswa@eswa.ee

Piirkondlike ühenduste juhatustel on õigus vabastada väikese sissetulekuga liikmeid liikmemaksust kuni esimeseks kolmeks liikmeks olemise aastaks.

Juhul kui isik ei ole tasunud kahe (2) kalendriaasta jooksul liikmemaksu, võib teda ESTA-st välja arvata.

Liikmemaksu suurus varasematel aastatel:

Füüsiliste isikute liikmemaks

  • 2004.-2008.a. 100 krooni aastas
  • 2009.-2011.a. 200 krooni (12,78 eurot) aastas
  • 2011.-2019.a 15 eurot aastas

Juriidiliste isikute liikmemaks

  • 2004.-2011.a. 1000 krooni (63,91 eurot) aastas.
  • 2011.-2019.a 65 eurot aastas.