Sotsiaalala töötajate tunnustamine

Tunnustatud töötajad

2022

Aime Vaggo (Tallinna Linnavalitsus Pirita Linnaosa Valitsus)

Tiia Spitsõn (Harku Vallavalitsus)

Küllike Kaldoja (Kanepi Vallavalitsus)

2021

Evi Kruzman – Alutaguse Vallavalitsus

2020

Tiina Kivirüüt – SA Elva Laste- ja Perekeskuse sotsiaaltöö sepetsialist

2019

Vahur Keldrima – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja

2018

Riho Rahuoja – Hiiu Valla Sotsiaalkeskuse juhataja, varem pikaaegne sotsiaalministeeriumi asekantsler

2017

Epp Klooster – Pärnu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja, teenekas sotsiaalteenuste arendaja Pärnumaal

2016

Irina Kalde – pikaaegane Tallinna Tugikeskus Juks direktor

2015

Marje Paljak – pikaaegane Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja.

2014

Liida Kaare – pikaaegne Kaarma Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja.

2013

Lea Tuulik – pikaaegne Saare Maavalitsuse nõunik ja sotsiaalvaldkonna arendaja Saaremaal, pensionil alates 11.01.2013.

Marianne Hermann – Võrumaa Omavalitsuste Liidu sotsiaaltöö spetsialist, pikaaegne sotsiaaltöö arendaja ja mitme hoolekandeasutuse käivitaja Võrumaal.

2012

Milvi Kundrats – AS Hoolekandeteenused Sõmera Kodu Tegevusjuhendaja, psüühilise erivajadusega inimeste teenuste arendaja, pikaaegne hooldekodu arst, juhtaja ja päevakeskuse juhataja

Elle Ott – SA Aarike Hooldekeskus juhataja, pikaaegne hooldekodu juhataja ja hoolekandeasutuste juhtide kutse arendaja

Valter Parve – Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö lektor, sotsiaaltöö teoreetik ja praktik, Eesti esimese laste varjupaiga ja kasuperede agentuuri looja

Tiiu Reek – Tartu Väikelastekodu Käopesa direktor, väikelastekodu ülesehitaja ja pikaaegne juhaja, laste tervise eest hoolitseja

2011

Taimi Tulva – Tallinna Ülikoooli Sotsiaaltöö Instituudi professor, sotsiaaltöö teadlane ja õppejõud

2010

Mare Käpp – Kehtna Vallavalitsuse sotsiaalnõunik, Kehtna valla sotsiaalhoolekande rajaja, valla hoolekandeasutuste looja, valla a/ü usaldusisik ja ROTALi volikogu asendusliige.

2009

Pille Vaiksaar – Viljandi Lasteabi- ja Sotsiaalkeskuse juhataja, pikaaegne Eesti Laste ja Noorte Hoolekandeasutuste Juhtide Ühenduse juhatuse esimees, Viljandi maakonna laste institutsionaalse hoolekande arendaja

2008

Siiri Hanson – Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse peaspetsialist, pikaaegne Tallinna Pedagoogilise Seminari sotsiaaltöö osakonna juhataja, taasiseseisvunud Eestis sotsiaaltöö koolitusele aluse panija.

Kersti Põldemaa – Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse direktor, pikaaegne erivajadustega lastega töötaja ja hoolekandealaste täiendkoolituste korraldaja, tunnustatud hoolekandeasutuse juht.

Valter Koppel – MTÜ Paunküla Hooldekodu juhatuse liige, pikaaegne Paunküla Hooldekodu juhataja ning eakatele ja psüühikahäiretega inimestele pakutavate teenuste arendaja.

Vello Vengerfeldt – SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse juhataja, pikaaegne erihoolduse valdkonna töötaja, psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni eriala arendaja.

Aasta sotsiaalvaldkonna asutus (sh hoolekandejuht) 2021

Imbi Ivask – Siimusti Lastekeskus Metsatareke direktor

Aasta hoolekande juht 2020

Janne Tamm – Kuressaare Perekodu

Aasta hoolekande juht 2019

Tatjana Stolfat – Narva Sotsiaaltöökeskuse juhataja

Aasta hoolekande juht 2018

Merike Maido – Tallinna Vaimse Tervise Keskuse direktor

Aasta hoolekandeasutuse juht 2017

Indrek Sooniste – Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse juhataja

Aasta hoolekandeasutuse juht 2016

Merike Siht – Avitar Viiratsi Hoolekandekeskuse  juhataja

Aasta hoolekandeasutuse juht 2015

Rünno Lass – Sihtasutus Koeru Hooldekeskus juhataja

Aasta hoolekandeasutuse juht 2014

Anne-Ly Pedaja – Rapla Hooldekeskuse juhataja

Aasta hoolekandeasutuse juht 2013

Marika Aus – Keila SOS Noortekodu juhataja

Aasta hoolekandeasutuse juht 2012

Anu Kallas – Kuressaare Haigla SA Hooldekodu juhataja

Aasta hoolekandeasutuse juht 2011

Mart-Peeter Erss – Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja

Aasta hoolekandeasutuse juht 2010

Angelika Armolik – SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse eakate hooldusosakonna juhataja

Aasta hoolekandeasutuse juht 2009

Triin Vana – Tallinna Vaimse Tervise Keskuse direktor

Aasta hoolekandeasutuse juht 2008

Riina Sippol – Keila Sotsiaalkeskuse juhataja

Aasta hoolekandeasutuse juht 2007

Kersti Põldemaa – Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse direktor

Erki Korp – Tallinna Laste Turvakeskuse juhataja

2021

Aasta sotsiaaltöötaja – Jaanus Mäe Sotsiaalne Kaasatus MTÜ/Febrec OÜ

2020

Johanna Hollo – Tartu Linnavalitsus

2019

Väino Maasalu – Kohila Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja

2018

Mari-Liis Veski – SA Pärnu Haigla sotsiaaltöötaja

2017

Marina Runno – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti peaspetsialist

2016

Lilia Kidelman – Maardu Linnavalitsuse sotsiaalabiosakonna juhataja asetäitja

2015

Ann Vahtramäe – Kiili Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja

2014

Viktoria Žitkova – OÜ Corrigo Jõhvi noorukite ravi – ja rehabilitatsioonikeskuse sotsiaaltöötaja

2013

Aita Brandt-Kure – Lääne-Tallinna Keskhaigla sotsiaaltöötaja

2012

Margit Kirja – Tallinna Vaimse Tervise Keskuse kogukonna teenuste juht

2011

Sirje Salura – Tapa Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja

2010

Tatjana Olesk – Kohtla Vallavalitsuse sotsiaalnõunik

2009

Margit Pajo – Viljandi Maavalitsuse lastekaitse peaspetsialist

2008

Marianne Hermann – Võrumaa Omavalitsuste Liidu sotsiaaltöö peaspetsialist

2007

Talvi Aruaas – Kiili Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja

Maire Grosmann – Rõuge Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja

2021

Krista Palk – Tori Vallavalitsus

2020

Liivi Noormägi –Jõgeva Vallavalitsus

2019

Aljona Kazakova – Kohtla-Järve Linnavalitsuse lastekaitsetöötaja

2018

Ene Ellik – Keila Linnavalitsuse lastekaitsetöötaja

Janne Sutting – Keila Linnavalitsuse lastekaitsetöötaja

2017

Elve Rozenkron – Saaremaa Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist

2016

Aasa Rohtla – Haabersti Linnaosa Valitsuse lastekaitse peaspetsialist

2015

Aili Lillemaa – Maardu Linnavalitsuse lastekaitse peaspetsialist

2014

Margit Väikmeri – Jõelähtme Vallavalitsuse lastekaitse- ja noorsootöö vanemspetsialist

Aasta hooldustöötaja 2021

Erika Pärnala  – SA Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu

 Aasta hooldustöötaja 2020

Siiri Valk – Tallinna Sotsiaaltöö Keskus

Aasta hooldustöötaja 2019

Tea Kütt – Jõgeva Vallavalitsus piirkonna sotsiaalhooldustöötaja

Aasta hooldustöötaja 2018

Eve Ruusmann – Saarde Vallavalitsuse hooldustöötaja

Aasta hooldustöötaja 2017

Rita Kuul – Iru Hooldekodu vanemhooldaja

Aasta hooldustöötaja 2016

Lea Tiirik – Päevakeskus Kalda hooldustöötaja

Aasta hooldustöötaja 2015

Tiiu Maasing – Päevakeskus Kalda hooldustöötaja

Aasta hooldustöötaja 2014

Milvi Punt – Paljassaare Sotsiaalmaja hooldustöötaja

Aasta hooldustöötaja 2013

Maire Tobre – Jõgeva Vallavalitsuse piirkonna sotsiaalhooldustöötaja

Aasta hooldustöötaja 2012

Pille Kasatkin – Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse sotsiaalhooldaja

Aasta hooldustöötaja 2011

Tõnu Muldma – Vinni Vallavalitsuse hooldustöötaja

Aasta sotsiaalhooldaja 2010

Ann-Leena Mitt – Nõmme Sotsiaalkeskuse hooldustöötaja

Aasta sotsiaalhooldaja 2009

Urve Lehe – Mustamäe Sotsiaalkeskuse hooldustöötaja

Aasta sotsiaalhooldaja 2008

Mati Jürman – Lihula Vallavalitsuse hoolekandetöötaja

Aasta sotsiaalhooldaja 2007

Juta Kadajane – SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse hooldaja

Aime Merilo – Tartu Päevakeskus Kalda hooldustöötaja

2021

Liis Peedosk – SA Viljandi Haigla

2020

Lauris Geurden – Sihtasutus Maarja küla

2019

Kristiina Kivest – SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse vanemtegevusjuhendaja

2018

Annely Perejainen – Sihtasutus Koeru Hooldekeskus vanemtegevusjuhendaja

2017

Ulvi Valde – Paide Sotsiaaltöökeskuse tegevusjuhendaja

2016

Kaja Traks – MTÜ Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskuse tegevusjuhendaja

2015

Helju Paas – MTÜ Avinurme Sotsiaaal- ja Turvakeskuse koordinaator-tegevusjuhendaja

Aasta vägivallaennetaja/vaimse tervise toetaja 2021

Vaike Pähn – Eesti Naiste Varjupaikade Liidu Tallinna Naiste Tugikeskus

Aasta vägivallaennetaja 2020

Sigrid Petoffer – MTÜ VAITER

2021

Sofja Danilova  – SOS Lasteküla, Vaikne kodu

 2020

Kati Narusberg – Viljandi Vallavalitsus

Aasta võlanõustaja 2020

Heete Simm – Tallinna Sotsiaaltöö Keskus

Aasta tugiisik ja isiklik abistaja 2021

Regiina Küünarpuu – Eha OÜ Isikuabi ja koduabi teenused

Aasta tugiisik 2020

Signe Puusepp – Ferdinand von Wrangelli nimelisest Roela Lasteaed-Põhikool

Aasta koostööpartner  2021

Triin Lumi – MTÜ SEB heategevusfond

Eripreemia – Vadim Smoljar – AS Tallinna Linnatransport

Aasta koostööpartner 2020

Dr Anne Kleinberg – Laste Vaimse Tervise Keskus (psühhiaatriakliinik)

Aasta sotsiaaltöötaja koostööpartner 2019

Marju Metsaots – Päästeamet Läänepäästekeskus

Aasta sotsiaaltöötaja koostööpartner 2018

Arno Kits – Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik

Sotsiaaltöötaja parim koostööpartner 2017

Elli Kahar – OÜ Elli Kahar perearst

Marju Jallai – OÜ Marju Jallai perearst

Sotsiaaltöötaja parim koostööpartner 2016

Jekaterina Paškevitš – Politsei- ja piirivalveameti Kesklinna politseijaoskonna üleminspektor ja piirkonnapolitseinik

Sotsiaaltöötaja parim koostööpartner 2015

Endel Pärn – FIE, transporditeenuse osutaja

Sotsiaaltöötaja parim koostööpartner 2014

Merle Vatter – Tõrva Politseimaja politsei vanemspetsialist ja Tõrva piirkonna alaealiste komisjoni sekretär

Aasta ESTA eripreemia

Monika Salumaa – Haapsalu Kutsehariduskeskus

2020

Jaanika Luus –  Iru Hooldekodu

ESTA Elutöö tegija 2019

Helen Peeker – Tallinna Sotsiaaltöö Keskus, teenuste juht

2018

Anneli Tõru – Sotsiaalkindlustusameti juhtumikonsultant

2013

Koidu Saia – Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudi sotsiaaltöö lektor, ESTA Põhja-Eesti piirkonna juhatuse liige

2012

Marju Selg – ESTA eetikakomitee ja terminoloogikomisjoni liige, Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi assistent

2011

Hannes Vetik – ESTA Põhja-Eestoi piirkondliku ühenduse juhatuse esimees, Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse Mahtra üksuse juht

2010

Hille Velli-Vällik – ESTA tegevjuht 2010, Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse Paljassaare üksuse juht

2009

Regina Lind – ESTA Põhja-Eesti piirkonna liige, ajakirja Sotsiaaltöö toimetaja

2008

Astrid Ojasoon – ESTA tegevjuht 01.04.2008-31.03.2009
Helen Peeker – ESTA eestseisuse liige, Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse direktori asetäitja

Aasta isiklik abistaja 2020

Laur Raudsoo

Aasta sotsiaalvaldkonna sõber 2020

Kuressaare Lions Klubi,  esindab Taavi Rauniste

2021. aastal kategooriat välja ei kuulutatud.

2019

Pirkko Runnel Tallinna Laste Turvakeskuse arendus- ja ennetustöö koordinaator

2018

Tarmo Kurves – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhtivspetsialist

Parim sotsiaaltöö praktikajuhendaja 2019

Kaia Tähe – Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Parim sotsiaaltöö praktikajuhendaja 2017

Karin Jürgens-Rampe – Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse sotsiaaltöötaja

2021. aastal kategooriat välja ei kuulutatud.

Parim sotsiaaltöö praktikajuhendaja 2016

Heli Kallasmaa – Pärnu Eakate Avahoolduskeskuse juhataja

Parim sotsiaaltöö praktikaasutus 2013

MTÜ Kirilill

2021. aastal kategooriat välja ei kuulutatud.

2019

Dagmar Narusson – Tartu Ülikooli lektor

2018

Tuuli-Brit Vaga – Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna konsultant

Aasta sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik 2020

Kärt Anvelt – Eesti Päevaleht

Parim sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik 2019

Kadri Kuulpak – Ajaleht Postimees, uuriv toimetus,  reporter

Parim sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik 2017

Anne Raiste – Eesti Ringhäälingu ajakirjanik

Parim sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik 2016

Rain Kooli – Eesti Ringhäälingu ajakirjanik, saatejuht, arvamustoimetaja

Parim sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik 2014

Anneli Ammas – Postimehe ajakirjanik

Parim sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik 2011

Anne Lill – saatesarja Puutepunkt autor ja toimetaja, ajakirja Puuepunktid toimetaja

Parim sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik 2010

Madis Jürgen – Eesti Ekspressi ajakirjanik

Parim sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik 2019

Kadri Kuulpak – Ajaleht Postimees, uuriv toimetus, reporter

Parim sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik 2009

Kadri Ibrus – Eesti Päevalehe ajakirjanik

Parim sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik 2008

Rein Sikk – Eesti Päevalehe ajakirjanik

2021. aastal katergooriat välja ei kuulutatud.

Parim sotsiaaltöö koolituse lektor 2019

Marina Sepp – Mäekodu asenduskodu kasvataja, Tervise Arengu Istituudis kasvatusalatöötajate ettevalmistuse ja täiendkoolituse koolitusgrupis koolitaja

Parim sotsiaaltöö koolituse lektor 2017

Dagmar Kutsar – Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika dotsent

Parim sotsiaaltöö koolituse lektor 2016

Kai Rannastu – Kuressaare Ametikooli sotsiaaltöö ja iluteeninduse juhtõpetaja

Parim sotsiaaltöö koolituse lektor 2015

Pille Kriisa – Kriisa koolitused OÜ koolitaja

Parim sotsiaaltöö koolituse lektor 2014

Tiia Tamm – Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži lepinguline õppejõud

Parim sotsiaalvaldkonna koolitaja 2012

Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar

Tunnustusüritus 2021

2021. aasta sotsiaalala töötajate tunnustusürituse lühivideo on nähtav siin

Tunnustusüritus 2020

2020. aastal toimus sotsiaalala töötajate tunnustamine virtuaalselt.

Youtube link järele vaatamiseks siin