OSKA konverents Kuressaares

Olete oodatud OSKA konverentsile, mis toimub 19. jaanuaril 2017 kell 13 – 16 Kuressaare Ametikoolis, ruum K4.

Kavas:

  1. OSKA, tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi, tutvustus
  2. OSKA sotsiaaltöö rakendusuuringu tulemuste tutvustus (fookus hoolekandeteenuse korraldamisel)
  3. Sotsiaaltöö valdkonna töötajate (juhid, sotsiaaltöötajad, hooldustöötajad, tegevusjuhendajad, lapsehoidjad, asenduskodu töötajad) arendamist vajavad oskused ja tulevikuoskused
  4. OSKA sotsiaaltöö rakendusuuringu edasised tegevused

Esinejad:

Karin Jõers-Türn – OSKA koordinaator, SA Kutsekoda

Rain Leoma – analüütik, SA Kutsekoda

Registreerumine hiljemalt 13. jaanuariks e-maili aadressil anneli.toru@saare.maavalitsus.ee.

Loe täpsemalt siit:

OSKA konverents Kuressaares