Pärnus tutvustati Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) QualityRightsi metoodika kasutamise võimalusi sotsiaalteenuste parendamisel

13. detsembril toimus Pärnus neljast koolitusseminarist esimene „TEEKOND HEA ABINI – Maailma terviseorganisatsioon algatuse QulityRigths toel“.

Talvisesse Pärnusse tõi seminar kokku Lääne-Eesti viis hoolekandeasutuse ja teenusejuhti. Kõigil osalejatel oli peamiseks sooviks omandada uusi teadmisi võimalustest, mis aitavad tõsta teenuste kvaliteeti ja parendada oma asutuse teenuskultuuri. Praktikas said kõik osalejad omandada oskusi interaktiivses QualityRights e-õppe keskkonnas. Lisaks arutati ja mõtestati läbi inimõiguste edendamise prisma koos kolleegidega oma asutuse igapäevatööd.

Rahulolevad osalejad iseloomustasid seminari kui silmaringi avardavana, igati praktilisena ja suurepärase võimalusena oma teadmisi täiendada

Järgmised kolm koolitust viiakse läbi uue aasta esimeses kvartalis.

Koolitusseminarid on seotud sotsiaalministeeriumi ja ESTA strateegilise partnerlusprojekti “Sotsiaalvaldkonna tööjõu toetamine ja eriala arendamine 2022-2024” tegevusega suunal „Inimõiguste ja eetikapõhimõtete järgimise toetamine praktikas“.