Põhja piirkonna teemapäeva

3. oktoobril toimus ESTA Põhja-Eesti teemapäev Tallinna Ülikoolis.
Kokkutulnud huvilistele tutvustati ülikooli maja uusi ja põnevaid kohti ja osakondi. Enamik osalejatest on aastaid tagasi ülikoolis käinud aga maja uuendustest veel ei teadnud. Räägiti ülikooliga seotud tulevikuplaanidest.
Sotsiaaltöö eriala õpetamise arengutest Eestis ja 2021 suvel Tallinnas läbiviidava EASSW rahvusvahelise konverentsi tutvustuse tegi osalejatele Marju Medar. Peale kohvipausi rääkis Anu Aunapuu loovatest lähenemistest sotsiaaltöö kliendiga
tegutsedes. Eesmärgiks on rikastada sotsiaalvaldkonnas töötavate spetsialistide tööriistakohvrit selleks, et oma klientidega paremini kontakti luua ja suhet hoida. Koolitaja tegi osalejatega läbi mõned loovad harjutused paberite, värvipliiatsitega.
Aitäh osalejatele!
Uute kohtumisteni,
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni
Põhja piirkonna juhatus:
Sole-Riin Sepp, Annika Rannamets, Laur Raudsoo, Eike Käsi, Marju Medar