Postimehe artikkel “Sotsiaaltöötajate põuas riik kärbib nende väljaõpet“

Postimehe artikkel „ Sotsiaaltöötajate põuas riik kärbib nende väljaõpet“  käsitleb sotsiaaltöötajate vajadust ja väljaõpet.

ESTA on artiklis käsitletuga igati nõus. Samas peame oluliseks rõhutada, et sotsiaaltöötajate väljaõpe on oluline, kuid lisaks sellele  on samaväärselt oluline tagada sotsiaalvaldkonna töötajatele mõistlik palk ja töökoormus.

Sotsiaaltöötajate töökoormus on suur ja töö keerukas ning vastutusrikas.  Raskes sotsiaalmajanduslikus olukorras olevate  inimeste abistamine nõuab suurt pühendumust, professionaalseid teadmisi ja head pingetaluvust. Ühiskonna surve ja ootused professionaalsele lastekaitsele ja sotsiaaltööle lisavad igapäevatööle  pinget. Tihti väljaõppe saanud inimesed asuvad tööle teistesse valdkondadesse, kus ka on võimalik sotsiaaltööteadmisi edukalt kasutada (nt politseid, haridus või ka töötukassa), samas kohalikes omavalitsustes või sotsiaalteenuste osutamisel neid endiselt napib. ESTA palgauuringu küsitluses on sotsiaaltöötajad öelnud: “Kui kiiresti ei leita tasakaalu töökoormuse, selle keerukuse ning palga vahel, siis lahkuvad!“.

Sotsiaaltöö tegijate palk ei vasta töötajatele esitatud nõudmistele ja töökoormusele, viimastel aastatel on töökoormus oluliselt tõusnud, stressirohke töö tegijate jõuvarude taastamiseks ei võimaldata piisavas mahus professionaalselt toetust.

ESTA viimases (2018.a) palgauuringu alusel (kus osales 251 sotsiaaltöötajat)  oli sotsiaaltöötajate mediaanpalk oli 1150 eurot. Sotsiaaltöötaja ametikoht eeldab erialase kõrghariduse olemasolu ja palk võiks töö keerukust arvestades jõuda miinimumis vähemalt samale tasemele õpetajate alampalgamääraga.