Presidendi kultuurirahastu ootab kandidaate sotsiaaltöö preemiale

Sotsiaaltöö preemia on mõeldud inimesele või organisatsioonile, kelle tegevus aitab parandada ühiskonnas ebasoodsal positsioonil olevate inimeste toimetulekut ja elukvaliteeti.

„Täna tähistatakse rahvusvahelist sotsiaaltöö päeva, mis on sel aastal pühendatud inimestevahelisele solidaarsusele. Seda solidaarsust ja just sotsiaalvallas tegutsejate pingutust oleme eriti viimase aasta jooksul aina enam vajanud – ja õnneks ka näinud ja kogenud,“ ütles president Kaljulaid.

„Näiteks vanemaealiste heaolu on saanud tugeva löögi ja hooldekodud on pidanud hakkama saama keeruliste väljakutsetega. Paljud vanemaealised on pidanud toime tulema üksildusega, vajanud abikätt tegevustes, mis enne pandeemiat tundusid nii enesestmõistetavad. Kannatada on aga saanud paljude teistegi vaimne ja füüsiline ning majanduslik heaolu ja turvatunne. Sotsiaaltöö preemia annab võimaluse tunnustada neid inimesi ja organisatsioone, kes ei ole jäänud abivajadusele pealtvaatajaks, vaid hoopis appi tõtanud – olgu siis jõu või nõuga.“

Kandidaate saavad üles seada nii tingimustele vastavad inimesed ja organisatsioonid ise kui ka nende kolleegid ja koostööpartnerid. Kandideerimiseks tuleb hiljemalt 16. aprilliks (kaasa arvatud) saata aadressil vpinfo@vpk.ee kuni 6000 tähemärgi pikkune ülevaade kandidaadi tegevusest, selle tähtsusest, tulemustest ja mõjust.

Preemia suurus on 5000 eurot ja seda rahastab Cleveron. Seda antakse välja kolmandat korda ja varasemad laureaadid on Viljandi Haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus ning MTÜ Peaasi.

Lisainfot konkursi kohta leiate siit: www.president.ee/et/vabariigi-president/institutsioonid/972-vabariigi-presidendi-kultuurirahastu/15066-vabariigi-presidendi-sotsiaaltoeoe-preemia/layout-institution.html

Kommunikatsiooniosakond
Tel 631 6229
press@vpk.ee