ESTA olulised kirjad

2021. aasta

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) pöördumine sotsiaalala töötajate töötasude, töötingimuste ning professionaalse arengu toetamise küsimuses

ESTA kogus oma liikmetelt kokku ettepanekud riigieelarvestrateegia eelnõu koostamisse:

ESTA kooskõlastas “Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu” 

2020. aasta

ESTA pöördumine sotsiaalministeeriumi poole koostöö ja rahastuse küsimuses:

Sotsiaalministeeriumilt sissetulev kiri, ettepanekuga esitada ettepanekud ohrviabi väljatöötamise seadusesse:

Riigikontrolli kiri 24. märts 2020 pöördumine sots.töötaja ennetustöö kohta, eesmärgiga koguda infot auditi koostamiseks.

2018. aasta

Sotsiaaltöötajate pöördumine. 13.12.2018.

Sotsiaalministeeriumi vastus. 11.01.2019.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni vastus. 07.01.2019.

Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu kooskõlastamine, 19.05.2017.

Tartu Ülikooli ettepanek sotsiaaltöötaja kutsestandardi muutmiseks. 25.11.2015.

ESTA sotsiaaltöötaja kutsekomisoni vastus Tartu Ülikooli ettepanekule. 22.12.2015.

Ettepanekud sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu kohta. 09.09.2015.

Ettepanekud sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu kohta. 24.07.2015.

Struktuuritoetuste taotlemise tingimused. 07.04.2015.

Sotsiaalministeeriumi vastus. 21.04.2015.

Lapse ja lahuselava vanema suhtlemise tagamisest. 08.10.2014

Justiitsministeeriumi vastus. 28.10.2014

Sotsiaalministeeriumi vastus. 07.01.2015

Laste vastu suunatud raskete isikuvastaste kuritegude ennetamise meetmetest lastekaitseseaduse eelnõus. 30.06.2014.

Justiitsministeeriumi vastus. 31.07.2014.

ESTA vastus justiitsministeeriumile. 21.08.2014

Sotsiaalministeeriumi vastus. 29.10.2014.

Pöördumine seoses Tallinnas planeeritava ametiasutuste töötajate koondamisega. 24.01.2014.

Tallinna Linnavalitsuse vastus, 28.02.2014

Avamus lastekaitseseaduse eelnõu kohta. 21.01.2014

Ettepanekud erihoolekandeteenuste arendamiseks. 16.07.2013.

Kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate haridusest. 26.04.2013.

Sotsiaalministeeriumi vastus. 29.05.2013.

Pöördumine sotsiaaltöötajate hariduse teemal, 13.02.2013

Õiguskantsleri vastus. 21.03.2013

Soovitused seoses vaimupuudega naise ärakasutamise juhtumiga, 27.05.2011

Ettepanekud sotsiaalharta täiendava ratifitseerimise kohta, 12.04.2011

Pöördumine sotsiaaltöö väärtustamiseks, 13.12.2010