ESTA olulised kirjad

Sotsiaaltöötajate pöördumine. 13.12.2018.

Sotsiaalministeeriumi vastus. 11.01.2019.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni vastus. 07.01.2019.

Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu kooskõlastamine, 19.05.2017.

Tartu Ülikooli ettepanek sotsiaaltöötaja kutsestandardi muutmiseks. 25.11.2015.

ESTA sotsiaaltöötaja kutsekomisoni vastus Tartu Ülikooli ettepanekule. 22.12.2015.

Ettepanekud sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu kohta. 09.09.2015.

Ettepanekud sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu kohta. 24.07.2015.

Struktuuritoetuste taotlemise tingimused. 07.04.2015.

Sotsiaalministeeriumi vastus. 21.04.2015.

Lapse ja lahuselava vanema suhtlemise tagamisest. 08.10.2014

Justiitsministeeriumi vastus. 28.10.2014

Sotsiaalministeeriumi vastus. 07.01.2015

Laste vastu suunatud raskete isikuvastaste kuritegude ennetamise meetmetest lastekaitseseaduse eelnõus. 30.06.2014.

Justiitsministeeriumi vastus. 31.07.2014.

ESTA vastus justiitsministeeriumile. 21.08.2014

Sotsiaalministeeriumi vastus. 29.10.2014.

Pöördumine seoses Tallinnas planeeritava ametiasutuste töötajate koondamisega. 24.01.2014.

Tallinna Linnavalitsuse vastus, 28.02.2014

Avamus lastekaitseseaduse eelnõu kohta. 21.01.2014

Ettepanekud erihoolekandeteenuste arendamiseks. 16.07.2013.

Kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate haridusest. 26.04.2013.

Sotsiaalministeeriumi vastus. 29.05.2013.

Pöördumine sotsiaaltöötajate hariduse teemal, 13.02.2013

Õiguskantsleri vastus. 21.03.2013

Soovitused seoses vaimupuudega naise ärakasutamise juhtumiga, 27.05.2011

Ettepanekud sotsiaalharta täiendava ratifitseerimise kohta, 12.04.2011

Pöördumine sotsiaaltöö väärtustamiseks, 13.12.2010