Osale Ida piirkonna teemapäeval!

10. veebruaril viib Ida piirkond läbi teemapäeva „Tööstress ja sellega toimetulekustrateegia.”

Sotsiaaltöötajate heaolule keskenduval teemapäeval räägitakse, kuidas õppida ennast hoidma ning vältida läbipõlemist. Pärast teemapäeval osalemist omab iga osaleja teadmisi:

  •  tööstressist ja sellega toimetulekustrateegiatest
  • esimeste ohumärkide märkamisest
  • aktiivse rolli võtmisest, et ennetada tööstressi suurema mõju avaldumist

Registreeri siin:
https://www.connect.ee/uuring/472427820/

Ajakava ja täpsem info leitav siit:
ESTA IDA piirkonna teemapaeva kava 10.02.2023