Saaremaa estalased ja partnerid osalevad välisprojektis

Saaremaa estalased ja partnerid osalevad välisprojektis

Kuressaare Ametikool, Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse Instituut,  Kuressaare Hoolekanne ja Saaremaa Südamekodu on liitunud rahvusvahelise projektiga Social care CoVE (Centres of Vocational Excellence).

Kutsealase tippkeskuse (CoVE) üks eesmärk on toetada reforme kutsehariduses ja -koolituses, et tagada kvaliteetsed oskused ja pädevused, mis aitavad kaasa jätkusuutlikkusele valdkonna tööhõives ja karjääris. Erinevate sihtrühmade kaasamise kaudu tagatakse, et koolituste sisu on kaasaegne ja vastab kiiresti muutuvatele majanduslikele ja sotsiaalsetele oludele. Rahvusvahelise koostöö kaudu on võimalik valdkonna arendusse innovatsiooni tuua.

Tegemist on ERASMUS+ projektiga.

Meie projekti eestvedaja on Prantsusmaa. Lisaks Eestile on partneriteks Belgia, Hispaania ja Türgi.

Projekti eesmärgiks on pakkuda koolitusampse sotsiaalvaldkonna töötajatele (hooldustöötajad, koduhooldajad jmt), mis on kaasaegse lähenemisega ja vastavad tööturu vajadustele.

Aprillikuu esimesel nädalal oli meil võimalus osaleda projekti koosolekul Belgias, imeilusas Namuri linnas. Tutvusime Belgia sotsiaalsüsteemiga, kutse- ja kõrgkoolidega. Külastasime seal asuvat Henalluxi kooli, kus õpetatakse hooldus- ja meditsiinitöötajaid. Neil on olemas kaasaegne õpikeskkond ning simulatsioonivahendid koduhoolduse ja koduõe õppeks. Lisaks õpetavad nad ka parameedikuid, ämmaemandaid, meditsiiniõdesid, sotsiaaltöötajaid.

Edaspidine koostöö seisneb koolituskavade väljatöötamises ja -rakendamises, jagatakse kogemusi ja häid praktikaid erinevates riikides, et seeläbi arendada ja parandada spetsialistide oskusi ning teenuste kvaliteeti.

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni selle aasta üks eesmärkidest organisatsioonina on otsida erinevaid välispartnereid, et oma liikmeid sotsiaalala valdkonnas koolitada ja arendada. Meil, Saaremaa piirkonna estalastena on väike võimalus selleks juba avanenud meeskonnaliikmetena eelmainitud projektis.

Ootame põnevusega edaspidiseid kohtumisi ja reaalset projektieesmärkide täitmist.

Janne Tamm (ESTA liige, Kuressaare Ametikool, Sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuuna juhtõpetaja)

Inge Lunkova (ESTA liige, Kuressaare Hoolekanne, koduhooldusjuht)

Piret Pihel (partner, Saaremaa Südamekodu juhataja)