Särasilmselt sotsiaaltööst. Olga Pihlak: Soovin kaasa aidata positiivsetele muutustele ühiskonnas

Särasilmselt sotsiaaltööst. Olga Pihlak: Soovin kaasa aidata positiivsetele muutustele ühiskonnas

Sõprade, pereliikmete või täiesti võõraste aitamissoov tuleb südamest. Alati teeb rõõmu olla kõrval, pakkuda tuge ja aidata lahenduste otsimisel.

Olen alati armastanud lugeda raamatuid ja uurida inimese keerukat hingeelu. Psühholoogia ja sotsioloogia on mind alati lummanud ning leidsin end sukeldumas sügavamale nende valdkondade uurimisse juba noorena.

Kasvades mõistsin, et minu südamesoov on aidata ja toetada teisi, olgu need sõbrad, pereliikmed või täiesti võõrad. Olen alati leidnud rõõmu sellest, et olla kõrval, pakkudes tuge ja aidates lahenduste otsimisel.

Aja jooksul muutus aitamissoov suuremaks. Tundsin kutset panustada mitte ainult üksikute inimeste abistamisse, vaid ühiskonna heaolusse laiemalt ja olla positiivsete muutuste osa. See unistus kasvas minu sees ja andis mulle suuna.

Nüüd seisangi oma teekonnal, valmis avama uksi ja looma võimalusi. Tahan olla sotsiaaltöötaja, kes suudab toetada inimesi nende vaimse tervise ja heaolu teekonnal ning aidata kujundada positiivseid muutusi ühiskonnas.

Minu lugu on näide, kuidas armastus inimeste vastu ja soov teha head, võivad kujundada üht elu ning tuua kaasa ka suuremaid muutusi ühiskonnas.

Sotsiaaltöö köidab mind võimalusega aidata ja toetada inimesi nende raskustega toimetulekul ning näha nende elus positiivseid muutusi. See, kui näen, kuidas tühjade silmade asemel hakkavad särama rõõmu ja lootusega täidetud silmad, on minu jaoks hindamatu. Rõõmustan koos inimestega nende edusammude üle ja see annab mulle jõudu ning motiveerib jätkama. Tihtipeale olen kogenud, kuidas õigel hetkel öeldud sõna võib inimese päästa või teda toetada. See tunne pakub ülimalt rahuldust.

Mulle meeldib seada eesmärke üheskoos inimesega, kes abi saamiseks minu poole pöördub, ja püüda aidata tal neid saavutada. Iga saavutatud eesmärk annab mulle energiat ja innustab järgmiseks sammudeks. Töö annab mulle võimaluse teha head ja näha positiivseid muutusi inimeste elus, ühiskonnas laiemalt. See omakorda hoiab mind tugevana ka rasketel hetkedel.

Töö sotsiaalvaldkonnas tõi kaasa positiivseid muutusi minu elus. Olen puutunud kokku erinevate inimeste ja nende elulugudega. See aitas arendada empaatiavõimet ja erinevate olukordade ning inimeste vajaduste mõistmist. Empaatiavõime on sotsiaaltöötajale oluline, sest võimaldab luua tõhusaid ja usalduslike suhteid klientidega, mõista nende vajadusi ja kogemusi, lahendada konflikte temaga samastudes ja kaastundlikult. Minu üks eesmärke on võimalikult rohkem inimest aidata, aktsepteerides teda sellisena, nagu ta on.

Paranenud on minu teadlikkus sotsiaalsetest probleemidest, mis omakorda innustas mind olema ühiskondlikult aktiivsem ja mitte kartma muutusi. Õppisin, kuidas saab produktiivselt töötada ebamäärases olukorras, säilitades samal ajal rahu.

Unistan ühiskonnast

  • kus kõigi inimväärikust austatakse ja kaitstakse ning ebavõrdne kohtlemine ja stigmatiseerimine on välistatud;
  • kus vaesus, ebavõrdsus ja ebaõiglus on minimeeritud ja kõik inimesed saavad elada oma kõiki võimeid rakendades;
  • kus toetatakse ja mõistetakse vastastikku ning kõik tunnevad end kaasatuna ja aktsepteerituna;
  • kus kõigil on õiglane juurdepääs vajalikele teenustele ja vahenditele, sealhulgas sotsiaalteenustele, tervishoiule, eluasemele ja toidule.
  • kus kõigil inimestel on võrdsed võimalused hariduse, tööhõive, tervishoiu ja muude põhivajaduste rahuldamiseks, olenemata nende sotsiaalsest või majanduslikust taustast.

Mulle tähtsad põhimõtted

  • Inimväärikus on väärtus, mida tuleb austada igas inimeses, olenemata tema olukorrast või taustast.
  • Kuula aktiivselt ja mõista sügavalt enne, kui tegutsed.
  • Keskendu lahenduste, mitte süüdlaste otsimisele.

Olga Pihlak

ESTA Ida-Eesti piirkondliku ühenduse juhatuse liige

Ida-Virumaa omavalitsuste liidu sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arendamise projekti tervishoiuvaldkonna koordinaator