Seminar „Hoolivad kogukonnad – Maailma Terviseorganisatsiooni interaktiivse e-õppekeskkonna QualityRights toel“ Pärnus

10. märtsil oli Pärnu Haigla õppeklassi kogunenud seitse SA Pärnu haigla õendusvaldkonna juhtivtöötajat, et teha tutvust WHO QualityRights e-õppekeskkonnaga. Interaktiivses õppekeskkonnas panid oma teadmisi proovile haigla õendusjuhid – ülem – ja vanemõed nii õendus-hooldus osakonnast kui ka sisehaiguste ja psühhiaatria kliinikust.

Tervishoiutöötajatega arutati esmalt, kuidas on Eesti kontekstis sotsiaalteenuste kvaliteedi parendamisele suunatud teadmised ja põhimõtted seotud tervishoiuteenustega. “Mõtisklesime selle üle, kas need kaks on ikka nii erinevad kui esmapilgul tundub. Tegelikkuses on ju tervishoiuteenustel kliendiks need samad inimesed, kes on sotsiaalteenuste kasutajad,” rääkis seminari läbiviija Katrin Tsuiman. Ta lisas, et arutelu tulemusena leidsidki haigla õendusjuhid, et tervishoiutöötajana ollakse sageli abivajavate inimeste kõrval ja nähakse, kuidas inimene tuleb sotsiaalsüsteemist või liigub sotsiaalsüsteemi. Sellest tulevalt on sotsiaalteenustel kindel ühisosa tervishoiuteenustega ning teatud olukordades päris eraldiseisvana neid käsitleda ei saa.

“E-õppekeskkonnas olevad inimõiguste teemad tekitasid osalejate seas huvi ja soovi rahulikult, oma personaalses tempos, õppematerjale uurida ja sealt teadmisi omandada,” kirjeldas Tsuiman seminari käiku. Nooremad psühhiaatria kliiniku õendustöötajad leidsid, et e-õppekeskkonna õppemoodulid seostuvad hästi nende töövaldkonnaga, mille läbimine tuleks kindlast kasuks igale valdkonna töötajale.

Seminaril osalenud tõdesid, et ei oska veel hinnata, kuidas e-õppekeskkonnas olevaid võimalusi haiglas rakendama hakatakse, kuid kõigil oli soov alustatud õppemoodulid iseseisvalt läbi teha. Haigla õendusjuhid otsustasid tellida oma hooldustöötajatele sisekoolituse haigla põhiväärtuste ja inimõigustele toetuva teenuskultuuri teemadel. Koolitajaks sooviti Katrin Tsuimani.

Pärnus toimunud seminar oli viimane kaheksast kontaktseminarist koosnevat seminarisarjast, mis viidi läbi ESTA ja sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti “Sotsiaalvaldkonna tööjõu toetamine ja eriala arendamine 2022-2024” tegevuse raames suunal „Inimõiguste ja eetikapõhimõtete järgimise toetamine praktikas“.