Seminar „Hoolivad kogukonnad – Maailma Terviseorganisatsiooni interaktiivse e-õppekeskkonna QualityRights toel“

7. veebruaril viis ESTA liige Katrin Tsuiman Pärnus läbi esimese „Hoolivate kogukondade“ seminari, mille keskmes oli iga kogukonna liikme individuaalne roll hoolivama kogukonna loomisel. Esimesel seminaril osales kaheksa Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri juhtivtöötajat.

“Nende seminaride eesmärk on laiemas kogukondlikus kontekstis vähendada vaimse tervise probleemidega, psühhosotsiaalselt haavatavate, intellekti ja/või kognitiivsete puuetega inimeste häbimärgistamist. Nende inimeste diskrimineerimist ja üldist ebavõrdsust kogukonna tasandil,” rääkis Tsuiman. Ta lisas, et kindlasti aitavad seminaril käsitletud teemad erinevatel osapooltel, kes on igapäevaselt abivajavate kodanikega seotud, olla kogukonnas teadlikumad nii võrgustikuliikmetena kui ka koostööpartneritena.

Silmaringi laiendaval koolitusel said osalejad võimaluse panna interaktiivses e-õppekeskkonnas proovile oma teadmised inimõigustest, vaimsest tervisest, heaolust, taastumisest, võrdse kohtlemise põhimõtetest ja kogukonda kaasamisest. Tsuiman sõnas, et lisaks enda teadmiste testimisele on interaktiivset e-õppekeskkonda lihtne kasutada ka igapäevaselt oma meeskonnas. Näiteks sisekoolituste tegemisel, meeskonna väärtuste kujundamisel või töötajate teadlikkuse tõstmiseks vaimse tervise valdkonnas.

Osalejad leidsid, et seminar oli hariv ja aitas hästi meelde tuletada, et sõltumata diagnoosist, eelarvamusest või külge poogitud sildist, on iga inimene alati täisväärtuslik kogukonna ja ühiskonna liige. Samuti nenditi, et koolitusele saadud teadmised võiksid olla täiendkoolituse vormis kättesaadavad ka piirkonnapolitseinikele.

Pärnus toimunud seminari viis ESTA läbi sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti raames. Lähikuudel korraldab ESTA veel kolm seminari sotsiaalvaldkonna koostööpartneritele, kus tutvustatakse WHO QalityRights e-õppe keskkonda. Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti juhtivtöötajatele suunatud seminarid viiakse läbi ka Jõhvis ja Tallinnas.