Seminar “Lapse osalusõigus lastekaitsesüsteemis.”

7. detsembril tutvustatakse Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduse instituudi seminaril «Lapse osalusõigus lastekaitsesüsteemis» lapse osalusõigust lastekaitsetöös.

Seminaril tuginetakse uurimisrühma CIRIC teadustööle, mis on osaliselt koondatud inglis- ja eestikeelsesse raamatusse “Professional Practice in Child Protection and the Child’s Right to Participate” (“Lastekaitsetöö ja lapse osalusõigus”).

Osaleda saab nii kohapeal kui ka veebis.

Lisainfo ja registreerimine:

https://www.tlu.ee/yti/sundmused/uti-teadusseminar-lapse-osalusoigus-lastekaitsesusteemis