Tallinnas tutvustati Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) QualityRightsi metoodika kasutamise võimalusi sotsiaalteenuste parendamisel

20. veebruaril viis meie estakas Katrin Tsuiman Tallinnas läbi kolmanda koolitusseminari “Teekond hea abini- WHO QualityRights e-õppekeskkonna toel”. Kokku oli seminaril kaheksa hoolekandeasutuse ja/või teenusejuhti viiest Harju-, Rapla- ja Hiiumaa hoolekandeasutusest.

“Osalejate hulgas oli nii asutuste juhte, kes on juba aastaid rakendanud kvaliteedijuhtimise süsteemi kui ka alles oma ametitee alguses olevaid juhte,” rääkis Tsuiman. Mõeldes asutusepõhiste teenustele ja WHO QualityRights õppematerjalidele tuginedes arutati inimesele väärikuse säilitamise, kaasamise, turvalisuse ja tähendusliku elu korraldamise võimalusi. Samuti pandi QualityRigths e-õppekeskkonnas proovile oma teadmisi inimõigustest, puude käsitlusest, vaimse tervise ja kogukonda kaasatuse teemadel.

Erinevad kogemused lõid hea tasakaaluga keskkonna, kus igaüks sai jagada oma kogemusi. “Panime pead kokku ja arutlesime, kuidas saab iga osaleja e-õppekeskkonnas olevaid võimalusi asutuses personali teadmiste tõstmiseks ja teenuskultuuri parendamiseks ka edaspidi kasutada,” kirjeldas Tsuiman ühist mõttevahetust. Ta lisas, et kõik osalejad said seminarilt koju minna teadmisega, et igal asutusel on võimalik samm-sammult parendada teenuse osutamise kvaliteeti ja seeläbi pakkuda inimestele üha paremat tuge ja abi. Sellel teekonnal on toeks seminari läbiviija Katrin Tsuiman, kelle konsultatsioone ja nõustamist saavad osalejad kasutada.

Esimese koolitusseminari kohta loe lisa siit ja teise, Tartus toimunud seminari kohta siit.

Koolitusseminarid “Teekond hea abini- WHO QualityRights e-õppekeskkonna toel” on seotud sotsiaalministeeriumi ja ESTA strateegilise partnerlusprojekti “Sotsiaalvaldkonna tööjõu toetamine ja eriala arendamine 2022-2024” tegevusega suunal „Inimõiguste ja eetikapõhimõtete järgimise toetamine praktikas“.