Sotsiaalhääling: milleks meile teenusedisain?

Sotsiaalhäälingu seitsmendas episoodi käis meil külas Daniel Kotsjuba, kellega koos tegime lähemalt tutvust teenusedisaini maailmaga.

Daniel Kotsjuba on disainer, kelle missiooniks on muuta Eesti avalikud teenused kasutajasõbralikumaks ja inimkesksemaks. Saates rääkisime sellest mis on teenuse disain, mis teeb ühe teenuse kasutajasõbralikuks ja miks peaks üldse teenuseid disainima.

Kuula episoodi siit:
https://rss.com/podcasts/sotsiaalhaaling/711132/

*Sotsiaalhäälingut toetatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“.