Sotsiaalkaitseministri ja ESTA juhatuse kohtumine

27.04 toimus ESTA vastvalitud juhatuse ja sotsiaalkaitseministri vaheline regulaarne töökoosolek, kus arutati hetkel aktuaalseid ja tähelepanu nõudvaid teemasid.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja ESTA juhatuse liikmed (vasakult): Eike Käsi, Kati Välbe ja Kairit Lindmäe. Foto: erakogu

Selle aasta esimesel kohtumisel oli peamiselt kolm teemapunkti: ESTA iga-aastase konverentsi teema valik ja selle seotus praeguse kriisiga; sotsiaalvaldkonna hariduse omandanud valdkonnas mittetöötavate inimeste vabatahtliku registri VAAB toetamine ja sotsiaalvaldkonna vajadus vabatahtlikkuse osas; Ukrainast saabunud inimeste kaasamine tööturul sotsiaalhoolekandes valdkondadesse, kus töötajatest on puudu ning sellest, kus läheb piir sotsiaaltöötaja kui töötaja rolli ja kohustuste osas, eelkõige tööülesanded, mis ei peaks olema sotsiaaltöötaja kui professionaali töölaual, aga väga tihti sinna ikkagi jõuavad, sest keegi teine neid justkui ei tee.

  • ESTA planeerib hoogsalt sügisel toimuvat iga-aastast konverentsi ning selle teemavalik oli ministriga kohtumisel laual. Minister toetas kriisiga seotud teema esile toomist ja selle valikut ning lisas oma poolt kogukonnatöö olulisuse nagu see praeguses kontekstis ka välja on koorunud.
  • Vabatahtlike koordineerimise vaatest jõuti seisukohale, et enne kui teemaga saab edasi liikuda on vaja sisulist kaardistust sellest, milleks sotsiaalvaldkonnas vabatahtlikke on vaja ja keda me selleks vajame. Peale seda saame jõuda arutelus küsimuseni, et kuidas seda probleemi lahendada.
  • Leiti, et vajadus on üle vaadata ja saada selgus, et millised muudatused on tarvis teha, et hetkel Ukrainast saabunud sõjapõgenikud saaksid oma kvalifikatsioonile vastavalt Eesti sotsiaalhoolekande valdkonnas töötada.
  • Olulise teemana, mida tuleb edasi arutada on sotsiaaltöötaja rolli ja vastutus teatud ametiülesannete täitmisel, mis ei peaks sotsiaaltöötaja tööülesannete hulka kuuluma.  Näiteks ID kaartide taotlemise ja väljastamisega on sageli probleeme (pildistamine, sõrmejälgede hõivamine, kaardi kättetoimetamine),peaks lahendama koostöös PPA-ga, kelle valdkonda need tegevused ja vastutus kuuluvad. Keeruliseks on kujunenud sotsiaaltöötajatel suhtlus erinevate pankadega, seda just eestkostja ülesannete täitmisel (nt eestkosteteva nimel pandakaardi saamine, eestkostetavate internetipanga kasutamine eraldi kasutajatunnusega). Vajalik oleks koostöökohtumine pankadega, et senine praktika muutuks ühtlaseks ja kasutajasõbralikumaks.

Hea sotsiaalala töötaja, kui Sul on mõtteid või ettepanekuid, milliste laiemate või konkreetsemate teemadega peaks tegelema ja mille eest seisma, siis palun edasta oma ettepanekud e-mailile eswa@eswa.ee. ESTA juhatus vaatab ja arutab kõik laekunud ettepanekud läbi ja saab sobivusel teemad koostöös ette võtta!