Sotsiaalkindlustusamet avab selle aasta tugigrupid seksuaalvägivalla ohvritele

Sotsiaalkindlustusameti seksuaalvägivalda kogenute tugigrupid alustavad kohtumistega Tallinnas ja Pärnus.

Grupikohtumised toimuvad eesti keeles. Teenuseosutajad on Lääne piirkonnas Pärnus Symmetry OÜ (grupijuhid psühholoog Sirje Rass, kaasgrupijuht Aivar Simmermann) ja Põhja piirkonnas Tallinnas Vardo Invest OÜ (grupijuhid psühholoogid Jana Vaarik ja Erika Suvi).

Gruppidesse registreerumine on avatud ning piisava hulga inimeste registreerumisel on sotsiaalkindlustusametil võimekus avada Lääne piirkonnas Pärnus üks ja Põhja piirkonnas Tallinnas kaks tugigruppi. Grupikohtumised toimuvad veebruar/märts 2023 (olenevalt grupi täitumisest) kuni märts 2024.

Grupi suurus on 5–12 inimest. Liituda saavad täisealised isikud. Grupp on poolavatud/suletud. See tähendab, et liitumise võimalus on ka juba pärast esimese kohtumise toimumist, kuid grupi täitumisel ja hiljemalt alates mai 2023 on grupid kuni kohtumiste lõpuni 2024. a märtsis kinnised. Grupi komplekteerib teenuseosutaja koostöös sotsiaalkindlustusameti teenuse koordinaatoriga. Iga liituda soovijaga viib teenuseosutaja läbi eelvestluse, et hinnata inimese hetkevalmisolekut ja motivatsiooni grupiprotsessis osaleda.

Tugigrupp on toetav võimalus aruteluks ja kogemuste jagamiseks turvalises ja hinnanguvabas keskkonnas. Tugigrupp keskendub toimetulekustrateegiate omandamisele ja emotsionaalsele jõustamisele. Rakendatakse erinevaid toe osutamise strateegiaid nagu vastastikuse toe osutamise soodustamine, stressirikaste sündmustega toimetuleku toetamine, kohanemisvõimekuse toetamine tänases päevas ja tulevikus.

Registreerimiseks tuleb soovijail kirjutada aadressil tugigrupp@sotsiaalkindlustusamet.ee või võtta ühendust oma piirkonna ohvriabitöötajaga – https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ohvriabi#kontakt.

Lisainfo telefonil 5912 8964 – Keit Lipp, seksuaalvägivalla ohvrite teenuste koordinaator.