Sotsiaaltöö bürokraatia versus praktika

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon korraldab 24.–25. oktoobril Eesti sotsiaaltöö 6. kongressi „Sotsiaaltöö läbi aja. Aeg sotsiaaltööksˮ. Üheskoos tagasivaatega sotsiaaltöö ajaloole arutletakse kongressil ka tulevikuväljavaadete üle ja küsitakse, kas sotsiaaltöö pole mitte uppumas bürokraatiasse.

Haldusreformi järgselt on Eestis 79 kohalikku omavalitsust, kes oma äranägemise järgi korraldavad inimeste hooldamist. Mõni saab hakkama, mõni kohe üldse mitte. Väide, et iga omavalitsus teab enda olukorda paremini, on populism. Eesti 1,3 miljonit inimest võivad jaguneda etnilisteks rühmadeks (nagu eestlased, slaavlased, mulgid, saarlased jne), vajamata hoolekande seisukohalt just väga erinevat lähenemist. Erisused teenuste korraldamisel tulevad ette pigem linnalises ja hajaasustusega piirkondades.

Loe edasi siit:

ESTA avaldus: Sotsiaaltöö bürokraatia versus praktika