Sotsiaaltöötajate pöördumine

ESTA saatis 13.12.2018 välja pöördumise Vabariigi Valitsuse, Riigikogu sotsiaalkomisjoni, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning teiste adressaatide poole. Pöördumine on koostatud Eesti sotsiaaltöö 6. kongressi tulemuste põhjal,  selles tuuakse välja sotsiaalvaldkonna peamised kitsaskohad ning esitatakse ettepanekud valdkonna rahastamiseks ja töö paremaks korraldamiseks.

Loe pöördumise teksti siit Sotsiaaltöötajate pöördumine

Sotsiaalministeeriumi vastus

Riigikogu sotsiaalkomisjoni vastus