Hoolekande töötajad aitavad meid!

Head inimesed, kes Te puutute kokku oma kogukonnas sotsiaalhoolekande töötajatega poes, tänaval, vahel ka ühistranspordis. Neid juhusliku kohtumise kohti pole praegu väga palju ja tea, et nagu Sinagi on ta seal ainult selleks, et ta on terve ja tahab süüa või tööle/töölt koju sõita. On sagenenud juhtumid, kus teadaolevaid kriisikoldes töötavaid inimesi, sh ka tervenenud inimesi,  on sildistatud kui „ohtlikke haiguselevitajaid“. On teada ka otseseid suulisi rünnakuid.

Kutsume üles inimesi säilitama meelerahu olukorras, kus kõigil on hirm. Meid võiks rahustada teadmine, et tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna töötajad on testitud. Hooldekodude kliendid on testitud. Nii meie ise kui töötajad, peame kinni hügieenireeglitest. Asutused on varustatud kaitsevahenditega, töötajad on kiiresti ära õppinud käituma viirusohtlikus olukorras. Paljud hooldustöötajad on praegu loobunud isiklikust elust, püsides nädalate kaupa töökohas. Nende inimeste panus on väga suur, et meie eakad püsiks terved ja hooldatud. Ka Sinu lähedased täna ja tulevikus.

Jäägem siis väärikateks, kohates poes või tänaval oma tuttavat hooldustöötajat. Teda pole vaja avalikult karta, vaid nagu tavapäraselt: hoiame lihtsalt distantsi, nagu iga teisega.